Bevoegdheden en noodverordening

Wie heeft welke bevoegdheden bij de Coronacrisis?

De verspreiding van het coronavirus is als een ramp of crisis aangemerkt als gemeente overstijgend. De aanpak om dit te bestrijden betreft alle Friese gemeenten en daar wordt dan ook in samengewerkt. De organisatie van deze crisisbeheersing en rampenbestrijding is opgeschaald in verband met de ernst van de situatie. Er is sprake van een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure van het type 4 (GRIP4). Concreet betekent dit, dat we als gemeente minder bevoegdheden hebben maar deze liggen bij de voorzitter van de veiligheidsregio (de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma) en de rijksoverheid.
Als gemeenten kunnen we op een aantal zaken wel een advies geven.

Een voorbeeld hiervan betreft het vervoer naar de eilanden met de veerdiensten. Onze veerdiensten behoren tot de primaire infrastructuur en zijn daarmee een vitale verbinding; zij dienen een publiek belang. Hier gaat de rijksoverheid over en niet de gemeente. Dit voorjaar is door hen en Wagenborg Passagiersdiensten besloten om de veerboten minder te laten varen. In overleg met de gemeente is de aangepaste dienstregeling vastgesteld. Per 1 juni varen de veerdiensten weer met de normale dienstregeling.

Heeft u vragen over de verschillende bevoegdheden of andere zaken neem dan gerust contact op met de gemeente. Wij blijven altijd bevoegd om ons in te zetten voor onze gemeente en onze inwoners.

Noodverordening

Veiligheidsregio Fryslân heeft een noodverordening vastgesteld voor alle Friese gemeenten. De noodverordening vindt u op de website van Veiligheidsregio Fryslân.