Evenementen

Wilt u weten of een bijeenkomst doorgaat (bijvoorbeeld online)? Zoek dan contact met de organisator of kijk op hun website.

Organiseren evenementen

Sinds 1 juli heeft de Rijksoverheid het verbod op melding- en vergunningsplichtige evenementen opgeheven. Dit betekent dat er na een periode van meer dan 3 maanden weer evenementen georganiseerd kunnen worden. Hier zitten nog wel een aantal beperkingen aan vast. Zo geldt uiteraard de 1,5-meter-regel, moeten organisatoren de geldende coronamaatregelen toepassen en moet er een plan worden ingediend waaruit blijkt op welke wijze hieraan wordt voldaan.
De verschillende eisen en regels kunnen voor verwarring zorgen. Kijk op de website van de Rijksoverheid als u een evenement wilt organiseren en weten waar u aan toe bent of neem contact op met Roy van der Molen via 0519-535050 of postbus20@schiermonnikoog.nl.

Terugbetaling leges evenementenvergunning

Voor evenementen die dit jaar definitief worden afgelast, wordt op verzoek de leges terug betaald. U kunt hiervoor het formulier ‘Uitstel belastingen ondernemers’ gebruiken. BELANGRIJK: zet het volgende in het veld subjectnummer: ‘leges’ en het door u ontvangen factuurnummer.