Informatie voor (eilander) ondernemers

Het coronavirus raakt veel sectoren. Wij begrijpen dat er nu veel op u afkomt als ondernemer en dat u vragen heeft. Hieronder vindt u de regelingen voor ondernemers en de crisistelefoonnummers waar u met vragen terechtkunt.

Ondernemers die vragen hebben over de impact van het Coronavirus kunnen terecht bij het KVK Coronaloket. Of tijdens kantooruren bellen met 0800-2117.
De regering maakte op 17 maart een uitgebreid pakket aan hulpmaatregelen voor ondernemers bekend.

Tegemoetkoming ondernemers Schiermonnikoog
Als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft genomen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kunnen ondernemers in de financiële problemen komen. Daarom heeft het college besloten dat de ondernemers de aanslagen gemeentelijke belastingen pas vanaf 31 augustus 2020 hoeven te betalen. Tot dat moment geldt op verzoek van ondernemer een bijzonder uitstel. Het verzoek kan alleen worden gedaan voor de aanslagen OZB niet-woningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting die betrekking hebben op het belastingjaar 2020. Meer informatie over deze maatregelen vindt u hier.

Speciale regeling teruggaaf leges evenementenvergunning Schiermonnikoog
Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen evenementen in ieder geval tot 1 juni niet doorgaan. Voor evenementen die dit jaar definitief worden afgelast, wordt op verzoek de leges terug betaald. U kunt hiervoor het formulier ‘Uitstel belastingen ondernemers’ gebruiken. BELANGRIJK: zet het volgende in het veld subjectnummer: ‘leges’ en het door u ontvangen factuurnummer.

Tegemoetkomingen Rijksoverheid
Veel ondernemers in Nederland en op Schiermonnikoog hebben het moeilijk door de verstrekkende regels rondom het coronavirus. Er zijn verschillende regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Hierboven staan een aantal regelingen die voor Schiermonnikoog gelden, maar ook landelijk zijn er maatregelen getroffen. Voor meer informatie en vragen over de landelijke financiële regelingen, kunt u naar de website van de Rijksoverheid .

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
Het kabinet heeft een groot pakket noodmaatregelen voor het MKB en alle Zzp'ers aangekondigd. Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) voert een deel van deze regelingen uit voor MKB en zzp'ers in Friesland. De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:
•    De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
•    Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd

Op de website van BZF wordt steeds actuele informatie gedeeld over de stand van zaken met betrekking tot deze nieuwe regeling.