Informatie voor (eilander) ondernemers

Het coronavirus raakt veel sectoren. Wij begrijpen dat er nu veel op u afkomt als ondernemer en dat u vragen heeft. Hieronder vindt u de regelingen voor ondernemers en de crisistelefoonnummers waar u met vragen terechtkunt.

Ondernemers die vragen hebben over de impact van het Coronavirus kunnen terecht bij het KVK Coronaloket. Of tijdens kantooruren bellen met 0800-2117.
 

Uitstel van betaling OZB niet-woningen, afvalstoffenheffing (en indien op de aanslag vermeldt) rioolheffing

Als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft genomen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kunnen ondernemers in de financiële problemen komen. Daarom heeft het college besloten dat de ondernemers de aanslagen gemeentelijke belastingen 2021 pas vanaf 30 september 2021 hoeven te betalen. Tot dat moment geldt op verzoek van ondernemer een bijzonder uitstel. Het verzoek kan alleen worden gedaan voor de aanslagen OZB niet-woningen en afvalstoffenheffing die betrekking hebben op het belastingjaar 2021. Kijk hier voor meer informatie over Bijzonder uitstel betaling gemeentelijke belastingen 2021 voor ondernemers.

Uitstel van betaling toeristenbelasting

U kunt een verzoek tot uitstel betaling toeristenbelasting 2021 bij ons indienen. Ook voor uitstel van betaling forfaitaire toeristenbelasting kunt u kijken op de pagina Bijzonder uitstel betaling gemeentelijke belastingen 2021 voor ondernemers. 

Speciale regeling teruggaaf leges evenementenvergunning Schiermonnikoog

Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen evenementen soms niet doorgaan. Voor evenementen die dit jaar definitief worden afgelast, wordt op verzoek de leges terug betaald. U kunt hiervoor het formulier ‘Uitstel belastingen ondernemers’ gebruiken. BELANGRIJK: zet het volgende in het veld subjectnummer: ‘leges’ en het door u ontvangen factuurnummer.

Tegemoetkomingen Rijksoverheid

Veel ondernemers in Nederland en op Schiermonnikoog hebben het moeilijk door de verstrekkende regels rondom het coronavirus. Er zijn verschillende regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Hierboven staan een aantal regelingen die voor Schiermonnikoog gelden, maar ook landelijk zijn er maatregelen getroffen. Voor meer informatie en vragen over de landelijke financiële regelingen, kunt u naar de website van de Rijksoverheid .

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Het kabinet heeft een groot pakket noodmaatregelen voor het MKB en alle Zzp'ers aangekondigd. Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) voert een deel van deze regelingen uit voor MKB en zzp'ers in Friesland. De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Op de website van BZF wordt steeds actuele informatie gedeeld over de stand van zaken met betrekking tot deze nieuwe regeling.