Informatie voor ouders

Het zijn spannende en ook onwerkelijke tijden. Veel ouders werken zoveel mogelijk vanuit huis. Of u heeft tijdelijk geen werk (en maakt zich daar misschien zorgen over). Uw kinderen zijn meer thuis. Deze thuisblijfsituatie zorgt voor veel vragen bij ouders en kinderen.

Gelukkig zijn er mensen die u kunnen helpen als u vragen heeft.

GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Voor vragen over (opgroeiende) kinderen en voor overleg over extra zorg of verwijzingen kunt u terecht bij de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige van de GGD:
Hillie van den Brug (jeugdarts) 088-22 99 564, h.vdbrug@ggdfryslan.nl
Abe van Reemst (jeugdverpleegkundige) 088 22 99 876, a.vreemst@ggdfryslan.nl

Pedagogisch medewerker (over opvoeding)

Mirjam Stedehouder houdt zich bezig met opvoeding en is bekend op Schiermonnikoog. Zij gaat graag met u en uw kind/gezin in gesprek. Dit gebeurt telefonisch. U kunt haar bereiken op: 088-22 99 427 (bellen), 06-31649283 (sms/whatsapp) of m.stedehouder@ggdfryslan.nl

Jongerenwerker

U kunt ook terecht bij Ilse van Delden, jongerenwerker van de gemeente. U kunt haar bereiken via i.vandelden@schiermonnikoog.nl / 06-11603348

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster,  kunt u bereiken via 088-5335353 of via e-mail info@smwf.nl

Hulp op internet

• Voor algemene tips over praten met kinderen over het coronavirus kunt u terecht op de website van de Kinderombudsman (www.dekinderombudsman.nl) en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (www.kenniscentrum-kjp.nl).
• Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl) staan voorbeelden voor het maken van afspraken, het zorgen voor dagritme én afwisseling, en het onderscheid maken tussen werktijd, schooltijd en vrije tijd.
• De website van mediaopvoeding (www.mediaopvoeding.nl) geeft adviezen aan ouders over hoe om te gaan met schermtijd voor kinderen van verschillende leeftijden.