Vuurwerkvrije zone melden op Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Heeft u samen met uw buren interesse in het invoeren van een vuurwerkvrij gebied in uw straat of buurt? Dat kan. Spreek met elkaar af om daar geen vuurwerk af te steken tijdens Oud en Nieuw. U kunt van de gemeente borden krijgen om vuurwerkvrije gebieden te markeren.

  Het gaat om een vrijwillige zone. Gemeente en politie kunnen daarom niet handhavend optreden als in die zone toch vuurwerk wordt afgestoken. U moet elkaar daar dan op aanspreken. De gemeente gaat uit van de kracht van de inwoner zelf. Draagvlak onder buren is dus van groot belang voor het slagen van het initiatief.

  Het melden van een vuurwerkvrije zone kan tot en met 16 december.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Melden vuurwerkvrije zone

  Kosten

  Geen

  Verwachte afhandeltijd

  Na uw melding kunt u de borden vanaf 27 december tijdens kantooruren ophalen op het gemeentehuis.

 • Wat moet ik doen?

  De Spelregels:
  1. Maak afspraken met uw buren over het niet afsteken van vuurwerk in en rondom een straat of buurt.
  2. Zorg ervoor dat alle buren in het gebied waarvoor de afspraken gelden het eens zijn met de gemaakte afspraken.
  3. De meerderheid van de buren moet meedoen. Wil niet iedereen meedoen, dan moet u overleggen met degenen die het er niet mee eens zijn, hoe en waar die toch hun vuurwerk kunnen afsteken.
  4. Stel een lijst op met handtekeningen van de buren.
  5. Lever de lijst met handtekening in bij de gemeente, dat kan tot en met 16 december via e-mail of per post.
  6. U bent ervoor verantwoordelijk dat de eigenaren van eventuele recreatiewoningen in uw straat of buurt op de hoogte worden gebracht.
  7. U kunt maximaal 4 borden aanvragen om het gebied aan te duiden.
  8. Vanaf 27 december kunt u markeringsborden tijdens kantooruren ophalen op het gemeentehuis.
  9. Hang de borden uiterlijk 31 december langs de grenzen van het vuurwerkvrije gebied.
  10. Lever de borden op 2 januari weer in tijdens kantooruren op het gemeentehuis.

 • Hoe lang duurt het?

  Lever uiterlijk 16 december de lijst met handtekeningen van uw buren in. U kunt dan vanaf 27 december de markeringsborden ophalen.

 • Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via postbus20@schiermonnikoog.nl  of telefoonnummer 0519 535050.