Actueel

Om woningbouw mogelijk te maken moet eerst de bestemming van het beoogde woningbouwgebied gewijzigd te worden. Het college publiceert daarom nu het voorontwerp bestemmingplan. Hierin staat waar de woningen moeten komen, waar wegen komen, enz.

U kunt tot 2 oktober 2020 reageren op het gepubliceerde voorontwerp bestemmingsplan Locatie Oost.

Plaats en beeld

Bij het maken van plannen is gekeken naar meerdere locaties. Zowel in het dorp als vlak daarbuiten. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen voor Locatie Oost omdat bij de bouw van de woningen aan de dominee Hasperstraat en Marta Karststraat al rekening is gehouden met een verdere uitbreiding. De woningen zullen ook afgestemd worden op de woningen die hier staan. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, met daarin afspraken hoe de huizen er ongeveer uit zouden moeten zien.

Soort woningen

In de Woonvisie 2017 staat dat er onvoldoende aanbod is voor kleine huishoudens (zowel jongeren als starters) met een laag inkomen. In mindere mate is er ook voorraad nodig voor gezinnen. Senioren zijn, los van de 24 uurs zorg, momenteel voorzien. Er is vooral behoefte aan sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en middeldure huurwoningen. Op het nu voorziene gebied kan de gemeente 28 woningen laten bouwen. Hiervan bouwt WoonFriesland zestien sociale huurwoningen. Daarnaast kunnen er acht dubbele woningen en vier vrijstaande woningen komen. Er zijn meerdere varianten mogelijk. Het college werkt dit nog verder uit.

Dinsdag 1 september 2020 sprak de gemeenteraad tijdens een informatieve, beeldvormende raadsvergadering over hoe de zestien sociale huurwoningen die WoonFriesland gaat bouwen eruit kunnen komen te zien. Deze vergadering is online terug te kijken. Daarna bespreekt de gemeenteraad dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van 15 september 2020

Reageren

Heeft u vragen over dit plan of wilt u reageren? Dat kan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Baarda, via 0519-535050 of per e-mail. U mag ook een afspraak maken om langs te komen.

Wilt u reageren op de plannen? Stuur dan uw reactie naar: gemeente Schiermonnikoog, postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog of postbus20@schiermonnikoog.nl.

Reageer voor 2 oktober 2020.

Bekijken

Bestemmingsplan Woningbouwlocatie Oost - Voorontwerp

Proces en archief bestemmingsplan Woningbouwlocatie Oost