Actueel

Plangebied ontwerpbestemmingsplan

Gemeenteraad bespreekt bestemmingsplan Woningbouwlocatie Oost

Op dinsdag 18 mei vergadert de gemeenteraad over het bestemmingsplan Woningbouwlocatie Oost. De vergaderstukken zijn in te zien op de raadsvergaderingpagina van de gemeente.

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en publicatie van de plannen in de Staatscourant, begint het bouwrijp maken van de grond. Er komt dan een tijdelijke bouwweg van de bouwlocatie naar de Knuppeldam.

Na de zomer bouwt WoonFriesland zestien sociale huurwoningen. Aan de buitenzijde van de wijk wil het college betaalbare woningen (laten) bouwen voor eilanders. Het college beraadt zich nog op de mogelijkheden om deze woningen ook in de toekomst betaalbaar te houden voor eilandbewoners.

Proces en archief bestemmingsplan Woningbouwlocatie Oost