Actueel

De gemeenteraad van Schiermonnikoog vergadert 17 november 2020 over het concept plan van aanpak Denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog. U kunt deze vergadering online volgen

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op voor het maken van een telefonische, fysieke, of online-afspraak.