Aardgasvrij wonen

Per 1 juli 2018 is de gaswet gewijzigd waardoor nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer krijgen. Schiermonnikoog wil zich inzetten om helemaal aardgasvrij te worden. We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Kijk ook eens op www.duurzaambouwloket.nl. Gerichte vragen kunt u ook mailen aan Christy Hagen van het Energieloket.

Veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen en werken

Per 1 juli 2018 mogen nieuwbouwwoningen niet meer worden aangesloten op gas. Wat betekent dit precies?

Per 1 juli 2018 is de gaswet gewijzigd waardoor nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer krijgen. Dit komt door een wijziging van de gasaansluitplicht. De wetswijziging heeft invloed op nieuwe gebouwen waarvan de bouwvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018. Deze wijziging geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

Bij zwaarwegende redenen van algemeen belang is een uitzondering mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders kan een gebied aanwijzen waar de gasaansluitplicht wel geldt. Er is een ministeriële regeling opgesteld om duidelijk te maken wanneer er sprake kan zijn van een zwaarwegende reden van algemeen belang. Gemeenten hebben ook de bevoegdheid gekregen om gebieden aan te wijzen waar helemaal geen nieuwe gasaansluitingen meer mogen komen.

Meer informatie over de wijziging van de gasaansluitplicht is te vinden in Gasaansluitplicht per 1 juli 2018 .

Waarom is aardgasvrij noodzakelijk?

Schiermonnikoog gebruikt samen met alle andere Nederlandse gemeenten, (veel) aardgas. Ongeveer 90% van de warmte in bedrijven en woningen is afkomstig van deze energiebron. We gebruiken het voor het verwarmen van huizen, voor het koken of voor de douche. Het gemeentebestuur wil dat het eiland overstapt naar andere, duurzamere energiebronnen. Omdat aardgas verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Maar ook omdat het Nederlandse aardgas op raakt. Denk daarbij ook aan de problemen in Groningen en het stijgen van de waterspiegel. Ook willen we niet dat er rondom Schiermonnikoog naar gas wordt geboord. Verder zal de import van buitenlands gas leiden tot een hogere energierekening en maakt het ons land en ons eiland afhankelijk van andere landen.

Waarom is de overgang naar aardgasvrij zo moeilijk in de bestaande omgeving?

Daar is de opgave het meest complex en het meest omvangrijk. Het gaat om een mix van typen gebouwen en om energienetten in een ondergrond die al vol ligt met kabels en leidingen. Ook de aard van de bebouwing (denk aan monumenten en beschermd stadsgezicht) maakt het ingewikkeld. Al die factoren leiden er ook toe dat de kosten hoog zijn: de business cases voor eigenaren, warmte bedrijven e.d. sluiten (nog) niet.

Wat doet de gemeente Schiermonnikoog om in 2050 aardgasvrij te zijn?

In de Energieagenda heeft de overheid aangegeven dat gemeente de regierol krijgt in de transitie van de warmtevoorziening. Op lokaal niveau kan het beste worden bepaald welke besparingsmogelijkheden en duurzame alternatieven het meest geschikt zijn om in de warmtevraag te voorzien. Belangrijke belanghebbenden naast de gemeente zijn de netbeheerder, de woningcorporatie, de installateur/aannemer, en de ondernemers en bewoners zelf.

De gemeente Schiermonnikoog begint eind 2018 met een plan voor de verwarming van de gebouwde omgeving en laat dit voor 2021 vaststellen in de gemeenteraad. Het plan gaat over de transitie van de gebouwde omgeving naar aardgasvrij. Voor de wijken die op korte termijn al van het aardgas afgaan is in 2021 ook bekend welke alternatieve warmtevoorziening er komt.

Als u benieuwd bent hoe gemeenten in Nederland de warmtetransitie aanpakken, dan verwijzen we u graag door naar de inspiratie uitgave Samen aan de slag met Aardgasvrij van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Welke verwarmingstechnieken zijn een mogelijk alternatief voor aardgas?

Welke alternatieven voor aardgas geschikt zijn als warmtebron voor verwarming en warm water wordt bepaald door meerdere factoren. Maar grofweg zijn de volgende hoofdrichtingen te onderscheiden:

 • Warmtenetten, een collectief systeem gevoed door duurzame warmte (biobrandstoffen of warmte uit de ondergrond) of restwarmte
 • All electric, zowel individueel als collectief, met gebruik van warmtepomp(en). De warmtepomp kan aardwarmte onttrekken aan lucht, bodem of water nabij de woningen
 • Andere gassoorten, waarbij primair aan biogas gedacht moet worden

Binnen deze hoofdrichtingen zijn meerdere varianten toepasbaar. Voor meer informatie over de diverse technieken verwijzen we je graag naar:

Nationaal Expertisecentrum Warmte

Duurzame Warmte

HIER Verwarmt

Welke alternatieven voor aardgas gaan we op Schiermonnikoog gebruiken?

Dat is niet van tevoren te zeggen. Zeker is dat er niet één oplossing is voor het hele eiland. Wat het beste alternatief is, verschilt per gebied. Het beste alternatief voor aardgas hangt af van meerdere factoren:

 • Van de bewoners en hun wensen;
 • De kenmerken van de bebouwing, zoals bouwjaar, staat van onderhoud en bouwtechnische kwaliteit;
 • Staat van onderhoud van de energienetten en de noodzaak van vervanging;
 • De mogelijkheden om elektriciteit of warmte van lokale bronnen te benutten;
 • De kansen om de renovatie van woningcomplexen te combineren met de aanleg van andere energie-installaties.

Kortom, elk gebied vraagt om een eigen afweging en om aandacht voor bijzondere kansen in het gebied. Een ‘gebied’ is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als een wijk of straat.

Wat moet of kan ik doen?
 
Moet ik nu iets doen?
 

U hoeft nu nog niets te doen. Houdt u er wel rekening mee dat uw woning in 2050 aardgasvrij moet zijn. U kunt dus alvast gaan onderzoeken wat de alternatieven zijn.

 

Wat kan ik zelf al doen?

 
 • Wat u ook kiest, energie besparen is altijd slim om te doen. Bijvoorbeeld door uw huis goed te isoleren of zelf energie op te wekken met zonnepanelen;
 • Neem in al uw plannen, bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, mee dat uw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van heeft;
 • Als u gaat verbouwen, laat u dan adviseren door een energieadviseur;
 • Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing;
 • Koop alleen nog pannen die geschikt zijn voor elektrisch koken, bijvoorbeeld geschikt voor inductie.
Ik ga verbouwen. Waar kan ik rekening mee houden?

Als u gaat verbouwen, dan kunt u uw woning bouwfysisch (de schil) en installatie technisch laten voorbereiden op aardgasvrij of al daadwerkelijk aardgasvrij maken. Laat u dan adviseren door uw installateur of een energie-adviseur over de mogelijkheden van aardgasvrij wonen. Neem in al uw plannen mee dat uw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van heeft.

Mijn cv-ketel gaat kapot. Wat doe ik nu?

Als de cv-ketel (bijna) op is, is dat een goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel voor een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even makkelijk als het plaatsen van een nieuwe cv-ketel. Isoleren, een warmtepomp of vloerverwarming plaatsen kan meer geld kosten. Als een snelle overgang naar een warmtepomp geen optie is dan kunt u ervoor kiezen om tijdelijk een cv-ketel te leasen. Wilt u advies over uw installatie? Neem dan contact op met het Energieloket van de gemeente Schiermonnikoog.

Wat zijn de financiële voordelen als mijn gasaansluiting is verwijderd?

Dan hoeft u geen vastrecht en gebruikskosten meer voor uw gasaansluiting te betalen.

Wat doet het met de waarde van mijn huis?

Een goed geïsoleerde woning die klaar is voor de toekomst, is waardevast. En het isoleren zorgt voor een comfortabele woning met een lager energieverbruik en energie rekening. Dit komt ten goede aan de waarde van de woning.

Hoeveel gaat het mij kosten?

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor u precies zijn. Dit is namelijk afhankelijk van hoe u woont, waarvoor u gas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Als een grote renovatie nodig is, vraagt dit investeringen. Vaak staan tegenover deze investeringen weer besparingen, zoals bij het isoleren van uw woning. Door het isoleren bespaart u energie en dus kosten. Bovendien kunt u zelf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.

Wie gaat dat betalen?

In principe u zelf of de woningeigenaar. We begrijpen dat de veranderingen invloed hebben op bewoners, ook financieel. We gaan met het Rijk in overleg over financiële regelingen voor bewoners.

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen om mijn huis aardgasvrij te maken. Hoe kan dit opgelost worden?

Een van de mogelijkheden is het voorfinancieren van investering. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via het duurzaamheidsfonds, het nationale energiefonds of bij de bank.

Moet bij de overgang van aardgas naar een andere warmtebron mijn hele huis overhoop? En zo ja, wie gaat dat dan betalen?

Afhankelijk van de keuze van de warmtebron moet er in de woning in meerdere of mindere mate worden verbouwd. Het streven is om op een natuurlijk moment de woning goed te isoleren en van aan andere warmtebron te voorzien. Een ‘natuurlijk’ moment is het moment waarop toch al allerlei maatregelen aan de woning uitgevoerd zouden worden, bijvoorbeeld onderhoud. Dan overschakelen van warmtesysteem veroorzaakt de minste overlast en brengt de minste extra kosten met zich mee.