Geen gasboringen rondom Schiermonnikoog

Wij staan kritisch tegenover gasboringen in een kwetsbaar gebied als de Waddenzee en Noordzeekustzone. Gasboringen kunnen voorgoed schade toebrengen aan landschap, bodem, planten en dieren. Vrijwel heel Schiermonnikoog is een Nationaal Park en een Natura2000-gebied. We liggen in het Werelderfgoed Waddenzee. We zijn daarom extra bewust om ons eiland te beschermen, te koesteren en te behouden. Ook voor de generaties na ons. We voelen ons dan ook verplicht om zelf het goede voorbeeld te geven in het gebruik van alternatieven voor gas.