GlobalGoalsGemeente

Schiermonnikoog zet zich in voor de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals (SDGs). Deze moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De SDG's zijn een opvolger van de millenniumdoelen.

Activiteiten

In de week voorafgaand aan 25 september 2020 besteedden we elke werkdag via social media aandacht aan één van de eilander bedrijven, personen of initiatieven die zich bewust of onbewust inzetten voor de SDG’s. 

Meer informatie

Sustainable Development Goals Nederland

17 doelen die je deelt