Impuls duurzaamheid 2017-2021

In 2017 stelde de gemeenteraad van Schiermonnikoog het Uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaamheid vast. Schiermonnikoog wil de komende jaren actieve en grote stappen zetten om een energie-zelfvoorzienend eiland te worden. Energiebesparing en  duurzame energieopwekking spelen daarin de hoofdrol. Het Uitvoeringsprogramma  impuls Duurzaamheid volgt uit de in 2007 door de gezamenlijke Waddeneilanden vastgestelde ambitiemanifest. Het Uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaamheid en het ambitiemanifest kunt u hieronder inzien.

Uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaamheid

Ambitiemanifest Waddeneilanden