Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven in Nederland die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt uw bedrijf in die categorie? Dan moet u vóór 1 juli 2019 alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het e-Loket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Informatieplicht Energiebesparing is vastgelegd in het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie en hun steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Veel energiebesparende maatregelen verdienen zich binnen vijf jaar terug. U investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Meer informatie

Op de website van RVO staat een handig stappenplan. Wanneer u dit volgt, weet u direct of de Informatieplicht ook voor uw bedrijf van toepassing.