Klimaatadaptatie: regentonnen en vergroenen

Het klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Het weer wordt meer en meer onvoorspelbaar. Het aantal hevige regenbuien, extremere temperaturen en periodes van aanhoudende droogte nemen steeds meer toe. Extreme regenbuien kunnen leiden tot overlast zoals  ondergelopen straten.
Het watersysteem op het eiland is nog onvoldoende ingericht op deze heftige regenbuien. Wel zijn we bezig om dit te verbeteren. Zo koppelen we bij weg- en rioolwerkzaamheden het hemelwater af van het riool. Dit water wordt dan via een aparte rioolleiding afgevoerd naar sloten e.d.  Het gevolg is minder belasting van het riool en daardoor minder wateroverlast op straat.
Omdat het praktisch onmogelijk is om alle rioleringen aan te passen aan de grootst mogelijke regenbui, zoeken we ook naar andere oplossingen. Samen met bewoners en gasten willen we de gemeente Schiermonnikoog daarom beter bestand maken tegen klimaatverandering door ons dorp 'klimaatadaptief' te maken.

Wat kunt u doen?

Als inwoner kunt u zelf uw steentje bijdragen door bijvoorbeeld water in eigen tuin af te voeren in plaats van in het riool en/of door uw tuin te vergroenen.

Loskoppelen regenpijp

Door het loskoppelen van uw regenpijp kunt u (schoon) regenwater in de bodem laten teruglopen in plaats van naar het riool. Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van het gebouw wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen, bijvoorbeeld met het ingraven van een regengoot.

Regenton

Wanneer u regenwater opvangt in een regenton, creƫert u in eigen tuin wateropslag. Dit bespaart kostbaar drinkwater omdat planten en dieren kunnen drinken van gezond en gratis hemelwater. Bovendien komt het water dat u opvangt niet extra in het riool terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden.
De gemeente subsidieert het gebruik van regentonnen en compostvaten. Heeft u interesse? Voor meer informatie over deze regeling, klikt u hier.

Vergroening

Met minder tegels en meer groen in de tuin kan het regenwater veel makkelijker in de grond kan zakken. Bovendien zorgt een groene omgeving voor meer koelte tijdens warme dagen en voor een leefomgeving voor vlinders, bijen en vogels. Zo kunt u ook de biodiversiteit in uw tuin verhogen.