Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) Schiermonnikoog

Samen met de gemeente Vlieland heeft de gemeente Schiermonnikoog voor 2020 een bijdrage gekregen van het Rijk voor het uitvoeren van de RRE; de regeling reductie energiegebruik.

Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

De gemeenten zetten de RRE gelden in als stimulans en bijdrage voor het treffen van kleine maatregelen en energieadvies. Naast energieadvies is er ook de mogelijkheid om de middelen in te zetten voor het laten maken van infraroodfotoā€™s door de lokale energiecoƶperatie.

Schiermonnikoog zet de gelden ook in voor de Energiebox die rond de kerstdagen 2020 bij inwoners van Schiermonnikoog wordt bezorgd en ook beschikbaar is voor vakantiewoningen.