Regionale Energiestrategie (RES) Fryslân

Schone Energie in Fryslân met de Regionale Energiestrategie (RES)

Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO₂, zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Dat betekent dat we ook in Nederland zuiniger moeten omgaan met ons energieverbruik en zoveel mogelijk energie duurzaam gaan opwekken. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

Om dit concreet te maken, is Nederland verdeeld in dertig energieregio’s. Fryslân is hier één van. De Friese gemeenten, provincie, waterschap, netbeheerder en de Friese Energie Alliantie werken samen aan de Regionale Energiestrategie (RES Fryslân). Voor de RES onderzoeken we in Fryslân hoe en waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken vanuit zon en wind. Daarnaast kijken we hoe we ervoor zorgen dat we onze huizen zonder aardgas kunnen verwarmen in 2050. Via de RES draagt Fryslân bij aan de nationale doelstelling van het klimaatakkoord.

Wat betekent dit voor Schiermonnikoog?

Naast de gezamenlijke afspraken in de RES heeft ieder gemeente een eigen ambitie. Zo werken we op Schiermonnikoog binnen het project Dursum Eilaun aan een duurzaam, zelfstandig en economisch gezond eiland. Binnen Dursum Eilaun brengen we de Regionale Energiestrategie en onze eigen duurzame doelen bij elkaar.

Webinar over de RES op 30 maart 2021

Op dinsdag 30 maart was er een online bijeenkomst (een webinar) voor inwoners van Fryslân die meer willen weten over de RES Fryslân. De webinar ging in op de stand van zaken in Fryslân en gaf een vooruitblik op het proces. Tijdens het webinar zijn veel vragen gesteld. Die vragen en de antwoorden komen binnenkort op deze website. 

Wilt u meer informatie?

Op www.resfryslân.frl vindt u aanvullende informatie over de RES Fryslân.