Herziening Bestemmingsplan Dorp

De gemeente werkt momenteel aan de herziening van het Bestemmingsplan Dorp 2009.

In het Bestemmingsplan Dorp regelt de gemeente hoe de grond gebruikt mag worden. Dit betekent dat het bestemmingsplan aangeeft waar en onder welke voorwaarden iemand ergens mag bouwen. Ook geeft het aan hoe men de grond en/of gebouwen mag gebruiken. De herziening is nodig omdat de inzichten en de ideeën over de meest wenselijke ruimtelijke ordening en gebruik in de loop der jaren zijn veranderd. Met de herziening probeert de gemeente om de regels van het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de inzichten en de ideeën van de huidige tijd.

Actueel

Proces en inzage stukken