Horecaconvenant

De politie, horeca Schiermonnikoog en de gemeente hebben een horecaconvenant ondertekend. In het horecaconvenant is een aantal afspraken tussen de horeca, politie en gemeente gemaakt om de nachtelijke rust op straat te waarborgen.

    

Hieronder geven we een korte toelichting op een aantal belangrijke onderdelen van het convenant.

1. Actieve informatieverschaffing aan groepen en individuele recreanten over gedragsregels in en buiten de horecabedrijven

Voor zowel de individuele gasten als de groepen die Schiermonnikoog bezoeken heeft de horeca Schiermonnikoog een flyer opgesteld. Daarin worden handvaten aangegeven waarover groepen en individuele gasten  moeten nadenken als ze uitgaan op Schiermonnikoog. De flyer wordt digitaal of per post meegestuurd met een boekingsbevestiging. Ook komt de flyer op de camping en in de kampeerboerderijen te liggen en wordt geplaatst op Wagenborg TV, Schiermonnikoog TV en in de Lytje Pole. Daarnaast wordt de flyer gelinkt aan diverse websites, zoals die van de VVV, gemeente, kampeerboerderijen, etc. De beide flyers kunt u onder aan deze pagina downloaden.

2. Afbouwen van de muziek na 02.00 uur

Vanaf 02.00 uur mag de horecaondernemer geen nieuwe bezoekers meer toelaten. Na 02.00 uur moet de muziek, zowel qua stijl als geluidssterkte, afgebouwd worden, met het doel dat iedereen uiteindelijk rustig het pand verlaat.

3. Medewerker voor de deur van de horeca-inrichting (die gebruik maakt van openingstijden tot 02.00 uur) in het zomerseizoen

De horeca-inrichting ondersteunt de politie met voldoende en zichtbaar toezicht. Daartoe begeleidt namens de betreffende horecaondernemer in de zomermaanden vanaf 24.00 tot 04.00 uur een medewerker de in-en uitgaande gasten in de directe omgeving van de horeca-inrichting. Deze medewerker probeert eventuele lastige gasten actief tot rust te manen en bewaakt tevens de deur. Hiervoor wordt vanwege de te verwachten drukte uitgegaan van de volgende aanwezigheid:

  • mei t/m september: vrijdagavond en zaterdagavond
  • juli en augustus: dagelijks

4. Meldpunt horeca op de website van de gemeente Schiermonnikoog

De gemeente Schiermonnikoog stelt  via een speciale horecapagina op haar website een meldingsformulier open waarin de inwoners en recreanten van Schiermonnikoog  overlast van de horeca en het uitgaanspubliek kunnen melden. Uiteraard kunnen ook positieve meldingen over de horeca e.d. via dit formulier worden ingebracht. Meldingen kunnen ook schriftelijk worden gedaan via: Horecameldpunt Gemeente Schiermonnikoog, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog. De meldingen worden geregistreerd en tijdens kantooruren gelezen. De meldingen die binnenkomen op de website of schriftelijk, komen terecht bij één vaste persoon (of één vervanger daarvan). Dit in verband met de vertrouwelijkheid. Deze persoon zorgt dat de meldingen vertrouwelijk en op een correcte en snelle manier worden behandeld.

Direct naar het Meldingsformulier