Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen 2019 (26-03-2019)

Dit item is verlopen op 20-04-2019.

Met dagtekening 31 maart worden volgende week de aanslagen gemeentelijke belastingen 2019 verzonden van de gemeente Schiermonnikoog. Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde vermeld. De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZ-waarde in 2019 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2018. Met de waardeontwikkelingen na 1 januari 2018 mag de gemeente bij de waardebepaling dus geen rekening houden!

Verbouwingen in 2018

Verbouwingen na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2019 worden wel in de waarde meegenomen. Uw  woning of bedrijf wordt dan gewaardeerd zoals deze er op 1 januari 2019 stond. Daarbij wordt wel het waardepeil van 1 januari 2018 gehanteerd!

Gebruikers van woningen ontvangen geen aanslag OZB maar wel een WOZ-beschikking

Gebruikers van woningen hoeven geen OZB te betalen en ontvangen geen aanslag gebruikersbelasting OZB. Omdat de WOZ-waarde op grond van het nieuwe puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) meeweegt bij de bepaling van de maximale huur hebben huurders van woningen in de gereguleerde huursector belang bij de WOZ-waarde. Gemeenten moeten daarom aan huurders in de gereguleerde woonsector een WOZ-beschikking zenden. Uit praktisch oogpunt wordt aan alle gebruikers van woningen een WOZ-beschikking gezonden. Voor meer informatie kunt u uw verhuurder raadplegen.

Betalingen en automatische incasso

Heeft u de gemeente gemachtigd? Dan betaalt u de gemeentelijke belastingen in tien gelijke maandelijkse termijnen. Op het aanslagbiljet kunt u zien of u de gemeente al heeft gemachtigd.

Als u de gemeente niet heeft gemachtigd moet u betalen in twee termijnen. U dient zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling van de aanslag. De vervaldagen staan op het aanslagbiljet vermeld.

Heeft u de gemeente niet gemachtigd en wilt u voor de betalingen gebruik maken van automatische incasso?

Bij uw aanslag gemeentelijke belastingen is een doorlopende machtigingskaart gevoegd. Door de  machtigingskaart in te vullen, te ondertekenen en in te zenden, betaalt u de gemeentelijke belastingen in  tien gelijke maandelijkse termijnen. Voor het terugzenden van de machtigingskaart, kunt u gebruik maken van de retourenvelop die bij de aanslag is gevoegd.

Taxatieverslagen (via internet)

Na ontvangst van de aanslag kunt u het taxatieverslag opvragen als u een nadere onderbouwing van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf wenst. U kunt het taxatieverslag digitaal opvragen via de website www.mijnoverheid.nl. Van belang hierbij is, dat de aanslag op uw naam staat. Door in te loggen met uw DigiD-inlogcode (gebruikersnaam met wachtwoord), kunt u via de linken <Persoonlijke gegevens> WOZ>Adres>het taxatieverslag opvragen.

Staat de tenaamstelling van uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op een “natuurlijk persoon”?

Dan is het inloggen met de DigiD-inlogcode niet mogelijk. Voor het opvragen van het taxatieverslag, kunt u dan contact opnemen met de afdeling Bedriuwsfiering van de gemeente Noardeast-Fryslân, team Administraasje en Belestingen, telefoon (0519) 29 88 88 of aanvragen via: Info@noardeast-fryslan.nl

Uitgebreide informatie

Uitgebreide informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen en de waardering onroerende zaken (WOZ) vindt u in de toelichting, die bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen is gevoegd.

Indien u nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen via (0519) 29 88 88 of eventueel mailen naar postbus20@schiermonnikoog.nl.