Agenda raadsvergadering 21 september 2021 (09-09-2021)

Dit item is verlopen op 22-09-2021.

Op dinsdag 21 september om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van Schiermonnikoog in de raadszaal van het gemeentehuis.

Klik hieronder voor de agenda en de vergaderstukken:

Agenda en stukken raadsvergadering 21 september 2021

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via www.schiermonnikoog.nl en via Schiermonnikoog TV. Er is geen publieke tribune.

Ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene die van dit recht gebruik wil maken, meldt dit vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, via telefoonnummer 06-11705296. Insprekers moeten na het inspreken het gebouw verlaten.