Beperking visserij op zeebaars (07-01-2020)

Dit item is verlopen op 11-02-2020.

Visserij op zeebaars met staand want niet meer toegestaan

Eind december maakte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de nieuwe wetgeving rondom de visserij op zeebaars bekend.
Voor recreatief staand want geldt vanaf 2020 een jaarrond verbod op het vangen en behouden van zeebaars. Dit betekent dat een gerichte recreatieve visserij  op zeebaars  met staand want niet is toegestaan. Ook eventueel bijgevangen zeebaars mag volgens deze landelijke regels niet worden behouden (en dus meegenomen).

Eind november ontvingen wij een brief van het ministerie waarin de minister schreef dat er een mogelijk Europees verbod zou komen op recreatieve staand wantvisserij in 2020 in verband met bescherming van de zeebaars. Samen met de andere Waddeneilanden heeft het college daarom direct een brief gestuurd aan de minister om recreatief staand wantvissen te behouden. Wij zijn tevreden dat in elk geval het vissen met een recreatief staand wantnet blijft toegestaan. Wel begrijpen we dat het verbod op de vangst van zeebaars voor velen een teleurstelling is.

Visserij op zeebaars met hengel beperkt toegestaan
Voor de recreatievisserij op zeebaars met een hengel geldt voor de periode 1 januari tot en met 29 februari 2020 en van 1 december tot en met 31 december 2020 een ‘catch and release’-verplichting. De gevangen zeebaarzen moeten dan dus worden teruggezet.
In de periode van 1 maart tot en met 31 november 2020 geldt een ‘bag limit’ van twee zeebaarzen per dag. Dit betekent dat er in die periode per sportvisser maximaal twee zeebaarzen per dag mag worden meegenomen. Deze zeebaarzen moeten wel voldoen aan de gestelde minimummaat van 42 cm.

Klik hier om een melding staand wantvisserij te doen. Lees altijd de voorwaarden.