Bestemmingsplan Dorp (11-04-2019)

Dit item is verlopen op 31-05-2019.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een concept Nota van Uitgangspunten ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan Dorp opgesteld. In deze nota zijn per thema uitgangspunten beschreven en stelt het college nieuw beleid voor.

Het college maakt ‘schoon schip’ door bepaalde, bestaande gevallen juridisch goed te regelen en voor andere situaties een nieuwe  beleidslijn te volgen. Met dit beleid gaat het college aan de slag om het dorp leefbaar te houden. Tegelijkertijd behoudt het college het beschermd dorpsgezicht dat toeristen zo waarderen.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de visie, uitgangspunten en het nieuw voorgestelde beleid. Op onze website kunt u de gehele Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan dorp inzien.

Uitnodiging bewonersbijeenkomst Bestemmingsplan Dorp

Op 24 april 2019 organiseert de gemeente Schiermonnikoog een bewonersbijeenkomst voor de presentatie van de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Dorp. De presentatie wordt zowel  ‘s middag als ’s avonds gegeven.

Het programma van de bewonersbijeenkomst is als volgt:

  • Ontvangst
  • Presentatie Nota van Uitgangspunten
  • Afsluiting

De bewonersbijeenkomst wordt gehouden in:

Locatie:            Hotel van der Werff
Adres:              Reeweg 2
Tijdstip:            14.00 uur (middagbijeenkomst)
                        20.00 uur (avondbijeenkomst)

De zaal is een half uur van tevoren open.