Bijzonder uitstel betaling gemeentelijke belastingen 2021 voor ondernemers (05-03-2021)

Ondernemers krijgen op verzoek uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen ondernemers in de financiële problemen komen. Daarom heeft het college besloten dat de ondernemers de aanslagen gemeentelijke belastingen pas vanaf 30 september 2021 hoeven te betalen. Tot dat moment geldt op verzoek van ondernemer een bijzonder uitstel. Het verzoek kan alleen worden gedaan voor de aanslagen OZB niet-woningen, afvalstoffenheffing en (indien op de aanslag vermeldt) rioolheffing die betrekking hebben op het belastingjaar 2021.

Op deze wijze wordt de betaling van de aanslagen met 6 maanden opgeschort. Dat betekent dat de helft van de aanslag uiterlijk 30 september 2021 moet zijn voldaan en het restant op 30 november 2021.

Automatische incasso

U kunt het verzoek ook indienen voor aanslagen die door middel van automatische incasso worden geïnd. De incasso wordt dan 6 maanden opgeschoven en begint in plaats van eind maart, nu eind september 2021. Daarbij incasseren we niet in 10 termijnen, zoals u dat van ons gewend bent, maar in 6 termijnen. De laatste termijn vervalt dan op 28 februari 2022. Het maandelijkse termijn bedrag zal dan weliswaar hoger zijn maar op deze wijze wordt voorkomen dat de betaling van de aanslagen 2021 die van het belastingjaar 2022 doorkruisen.

Het kan voorkomen dat de maand maart al is afgeschreven, voordat uw verzoek is verwerkt. Indien u besluit te storneren vergeet dan niet om alsnog zo spoedig mogelijk het verzoek in te dienen. Dat voorkomt herinneringen en aanmaningen.

Uitstel van betaling forfaitaire toeristenbelasting

De gemeente biedt ondernemers die een forfaitaire aanslag toeristenbelasting hebben ontvangen, de mogelijkheid af te rekenen op basis van werkelijke overnachtingen (indien dat lager is geweest dan het forfaitair bepaalde aantal).

Hiervoor dient u direct na ontvangst van de forfaitaire aanslag een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen. Ter onderbouwing dient u daarbij het werkelijk aantal overnachtingen zoals geregistreerd in 2020 mee te sturen. Op basis van die gegevens wordt u uitstel van betaling gegeven voor het verschil.

Het uitstel wordt dan verleend tot 1 februari 2022. In de maand januari 2022 moet u dan het werkelijk aantal overnachtingen over 2021 aangegeven. Daarna wordt de definitieve aanslag opgemaakt. Voor de volledigheid merken wij op dat overlegging van de werkelijke cijfers in de eerste maand van 2022 nooit kan leiden tot een hogere aanslag dan forfaitair voor het jaar 2021 vastgesteld.

Procedure

U kunt het formulier Verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers indienen via onderstaande link.

Zodra uw verzoek om bijzonder uitstel binnen is, zet de gemeente de invordering stil tot 30 september 2021. Na die tijd kunnen wij dan desgewenst, samen met u, nog kijken welke (maatwerk) oplossing voor u/uw bedrijf verder eventueel nog noodzakelijk is.

Formulier Bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers

Meer regelingen voor ondernemers

Andere en landelijke regelingen voor ondernemers vindt u hier: Informatie over corona - Informatie voor (eilander) ondernemers