Boostervaccinatie én vaccinatie voor kinderen (06-01-2022)

Dit item is verlopen op 18-01-2022.

Op maandag 17 januari 2022 kunnen inwoners van Schiermonnikoog van 18 tot en met 59 jaar een extra prik (boostervaccinatie) krijgen tegen het coronavirus. Ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar hebben de mogelijkheid om een (eerste) vaccinatie te krijgen.

Een boostervaccinatie is een extra prik, een stimulans, om de bescherming tegen COVID-19 op peil te brengen. Dit helpt tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus.

Uitnodiging boostervaccinatie

De uitnodigingsbrieven voor een boostervaccinatie zijn op woensdag 5 januari verzonden aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen.

U hoeft niet te bellen voor een afspraak. In de brief kunt u lezen in welk tijdblok u bent ingedeeld. Kunt u niet op het opgegeven tijdstip, dan is het mogelijk hiervan af te wijken. Dit leest u in de brief.

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar

Ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar hebben de mogelijkheid om een vaccinatie te krijgen. Het vaccin heeft een kleinere hoeveelheid werkzame stof dan het vaccin voor volwassenen. De ouders/verzorgers ontvangen eind deze week of begin volgende week een uitnodigingsbrief van de gemeente Schiermonnikoog. In de brief staat een telefoonnummer voor het maken van een afspraak.

Jongeren 12 tot en met 17 jaar

Of jongeren van 12 tot en met 17 jaar ook in aanmerking komen voor een boostervaccinatie is nog niet duidelijk. De gezondheidsraad heeft hierover nog geen besluit genomen.

Nog geen vaccinatie gehad?

Inwoners die nog geen vaccinatie hebben gehad, maar dit nu toch graag willen, hebben op 17 januari de mogelijkheid om de vaccinatie alsnog te krijgen. Zij kunnen die dag langskomen op de priklocatie. Dit kan zonder afspraak. Neem hiervoor wel een identiteitsbewijs mee.

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitnodiging? Stuur van een e-mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl of bel met 0519-535050.

Wilt u meer lezen over de coronavaccinatie, de boostervaccinatie en/of de vaccinatie voor kinderen, ga dan naar de website www.coronavaccinatie.nl. U kunt ook bellen naar 0800-1351 (gratis).