Controle op gebruik van woningen (30-06-2022)

Dit item is verlopen op 29-07-2022.

Om Schiermonnikoog leefbaar te houden, controleert de gemeente of woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning ook zo worden gebruikt. Deze woningen mogen namelijk niet (geheel) recreatief worden gebruikt of verhuurd. Controle hierop is één van de prioriteiten uit het handhavingsbeleid van de gemeente.

We vinden het belangrijk dat woningen in het dorp permanent worden bewoond. Hier kunnen mensen wonen die voorzieningen als onderwijs, zorg en hulpdiensten draaiend houden. Over dit onderwerp is al veel en vaak gesproken.

Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail aan postbus20@schiermonnikoog.nl of telefonisch op het nummer 0519-535050.