Denkrichting Melle Grietjespad (18-06-2020)

Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad over de mogelijke toekomst van het Melle Grietjespad. Het college benadrukte dat nog geen antwoord is te geven op alle vragen die er leven onder de raadsleden. Het voorstel is namelijk een denkrichting. Het college neemt raadsleden en bevolking namelijk graag mee in de uitwerking van de plannen, maar zoekt eerst goedkeuring om in de voorgestelde richting te denken en meer uit te kunnen werken.
 

Als de gemeenteraad instemt met de voorgestelde denkrichting, kan het college verder aan de slag. Bij het uitwerken zullen dan antwoorden op veel vragen komen. Ook zal dan duidelijk moeten worden of de locatie Melle Grietjespad geschikt is voor het onderbrengen van bijvoorbeeld een busremise en/of andere bedrijvigheid. Klik hier voor meer achtergrondinformatie en achterliggende stukken.