Eenmalige energietoeslag (28-04-2022)

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen voor 2022. Het is een eenmalig bedrag van € 800,- netto voor inwoners die voldoen aan bepaalde voorwaarden. U kunt deze toeslag gebruiken om uw (gestegen) energielasten mee te betalen. Er wordt 1 toeslag verstrekt per woonadres. Wij werken hierin samen met de gemeente Noardeast-Fryslân.

Uitkering van de gemeente? U ontvangt de toeslag automatisch

Ontving u op 1 januari 2022 een uitkering van de gemeente (Bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ), of Bbz via Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF) of een AIO-aanvulling op uw AOW-pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan binnenkort een brief van de gemeente en u krijgt automatisch in de maand mei 2022 het bedrag van € 800,- op uw rekening gestort.

Geen uitkering van de gemeente? Aanvragen kan vanaf 1 juni 2022

Ontving u op 1 januari 2022 geen van bovenvermelde uitkeringen? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden wel recht op de energietoeslag. Aanvragen kan in dat geval vanaf 1 juni 2022 tot en met 30 november 2022. 

Meer informatie

Meer informatie over de eenmalige energietoeslag, zoals de voorwaarden, leest u op: Eenmalige energietoeslag Schiermonnikoog - Schiermonnikoog