Elektriciteitsnet vol, maar duurzaamheidsambitie blijft overeind (07-07-2022)

Dit item is verlopen op 07-08-2022.

Vandaag maakte netbeheerder Liander bekend dat het elektriciteitsnet op Schiermonnikoog ‘vol’ is. Dit betekent dat het voorlopig niet mogelijk is nieuwe grote elektriciteitsaansluitingen (zoals bijvoorbeeld een zonnepark of een aansluiting voor een groter bedrijf) aan de sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Huishoudens en kleine ondernemers kunnen nog wel aangesloten worden. Er zijn geen problemen met de levering van elektriciteit.

Schiermonnikoog voelt zich door dit nieuws overvallen door netbeheerder Liander. Wethouder Zonneveld: “We hebben op Schiermonnikoog meerdere duurzaamheidsprojecten, waaronder een Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Hier zit veel subsidiegeld in van de Rijksoverheid. Bij de subsidieaanvraag was Liander een van de partners. Het is van het grootste belang dat dit project door kan gaan. Ook andere duurzaamheidsplannen zoals het verduurzamen van de sportaccommodaties, bedrijven en initiatieven van de eilander energiecoöperatie De Sintrale moeten door kunnen gaan om de klimaatdoelstellingen te halen.”

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit voor bijvoorbeeld elektrisch koken en rijden. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen om steeds meer van gas af te stappen en over te schakelen op duurzaam opgewekte energie.

De gemeente betreurt het dat Liander niet eerder aan de slag is gegaan met mogelijke oplossingsrichtingen. Zo zou het bestaande schakelstation op Schiermonnikoog mogelijk aangepast kunnen worden, maar het duurt een jaar of drie voor dit gerealiseerd kan worden. Liander onderzoekt of deze oplossing mogelijk is.

Schiermonnikoog wil liefst voorkomen dat een extra elektriciteitskabel moet worden aangelegd door de kwetsbare Waddenzee. Wethouder Ilja Zonneveld: “problemen met het elektriciteitsnet laten nu goed zien dat we zowel op landelijk als lokaal niveau aan de slag moeten met de opslag van elektriciteit en andere innovatieve oplossingen. Het opwekken van duurzame, hernieuwbare energie alleen is niet genoeg. We rekenen op Liander, de provincie het rijk en andere partners om dit probleem pro-actief aan te pakken.”

Wat betekent dit voor de duurzaamheidsambitie van Schiermonnikoog?

Gelukkig betekent dit nieuws niet dat er niets meer mogelijk is. Voor bestaande aansluitingen verandert er niets. Ondernemers met een kleinverbruik-aansluiting en huishoudens komen niet in de problemen. Het blijft mogelijk om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op een woning.

Voor grootverbruikers geldt dat er geen verzwaring op de aansluiting mogelijk is. Ook het aanvragen van een nieuwe grootverbruik aansluiting is niet meer mogelijk.

De gemeente werkt samen met Liander aan een oplossing. We houden u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief en de website.