Energie uit vliegers (24-05-2018)

Dit item is verlopen op 11-06-2018.

Burgemeester Ineke van Gent wil kijken of het mogelijk is om op Schiermonnikoog energie op te wekken met grote vliegers. Het startende bedrijf Kitepower zoekt hier experimenteerruimte voor. Het grote voordeel van kites is dat er van horizonvervuiling nauwelijks sprake is omdat de vliegers op zeer grote hoogte opereren.

Kitepower was een van de vijftien startende ondernemers (start-ups) die van 14 tot en met 17 mei op handelsmissie waren naar de Wadden. Zij waren daar op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Lab Vlieland. De start-ups willen onder andere graag ruimte om te experimenteren op de eilanden. Zij spraken met politici en lokale ondernemers. De aantrekkingskracht van start-ups kan gebruikt worden voor werkgelegenheid op de eilanden.

Meer informatie over de handelsmissie https://labvlieland.nl/trademission en de handelsmissie naar de Wadden https://youtu.be/e9u4snKaduk