Ervaringsonderzoek Jobinder (25-11-2021)

bus Jobinder
Zijn uw reisbestemmingen goed bereikbaar? Laat het weten!

Jobinder verzorgt het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân. Misschien maakt u of uw kind er al gebruik van. We horen graag wat u van de gemeente verwacht als het gaat om het bereikbaar blijven van voorzieningen zoals winkels, de huisarts, een ziekenhuis, een school of sportaccommodatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om aansluitend vervoer aan de vaste wal. 

De gemeente wil de kwaliteit van het vervoer in Noordoost Fryslân verbeteren. En hoort daarom graag wat u nodig heeft. Nu, maar ook over 5 of 10 jaar. Ook als u nu geen gebruik maakt van Jobinder kunt u de vragenlijst dus invullen. 
 

In de eerste helft van 2021 evalueerden de gemeenten Jobinder al samen met provincie en aangesloten vervoerders. Die gaan graag verder met het in 2018 gestarte vervoerssysteem. Maar vinden het belangrijk om te weten hoe de inwoners van Noordoost Fryslân het reizen naar hun bestemmingen in de regio ervaren. En of belangrijke voorzieningen als winkels, de huisarts, het ziekenhuis of sportaccommodaties voor hen voldoende bereikbaar zijn. 
 
De gemeenten maken de resultaten van het onderzoek begin 2022 bekend.

Denkt u ook mee? Vul dan de vragenlijst in. Invullen kan tot 31 december 2021.

Naar de vragenlijst