Extra prik (boostervaccinatie) (18-11-2021)

Op woensdag 8 december kunnen inwoners van Schiermonnikoog van 60 jaar en ouder een boosterprik krijgen tegen het coronavirus.

Een COVID-19-boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een langere periode wordt toegediend nadat de basisserie van de COVID-19-vaccinatie is afgerond. Deze boostervaccinatie is bedoeld als oppepper die de werking van de eerste vaccinatieserie kan verbeteren. Een booster is nodig als de beschermende werking van de eerste serie vaccins na een tijd te veel afneemt. Of wanneer de vaccinaties minder goed blijken te beschermen tegen nieuwe varianten van een virus.

Hoe nodigen we de groep voor de booster uit?

De gemeente stuurt namens het RIVM een uitnodigingsbrief naar de eigen eilandbewoners van 60 jaar en ouder. Deze week worden de brieven verzonden.

Hoe kan men een afspraak maken?

Mensen die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodigingsbrief. Hierin staat ook vermeld wanneer en op welke manier er een afspraak gemaakt kan worden.

Hoeveel tijd moet er tussen de eerste vaccinatie(s) en de booster zitten?

Er moet minimaal 6 maanden tussen je laatste vaccinatie of coronabesmetting en de booster zitten. Eerder prikken is niet zinvol.

Hoeveel tijd moet er tussen de booster en de griepprik zitten?

Er moet 2 weken tussen zitten.

Zorgpersoneel

Ook zorgpersoneel met direct patiëntcontact krijgt een boostervaccinatie aangeboden. Dit om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona.

Uitnodiging ontvangen via medisch specialist?

Inwoners die een uitnodiging voor een derde prik hebben ontvangen via de medisch specialist, krijgen alleen op vertoon van deze brief de vaccinatie. Ook worden zij verzocht de formulieren die zij mogelijk ontvingen van het ziekenhuis, ingevuld mee te nemen naar de vaccinatielocatie. Zij kunnen een afspraak maken via het telefoonnummer van GGD Wadden.

Nog geen vaccinatie gehad?

Daarnaast is er voor inwoners die nog geen vaccinatie hebben gehad maar dit nu toch graag willen de mogelijkheid om de vaccinatie alsnog te krijgen. Zij kunnen een afspraak maken via GGD Wadden. Telefoonnummer 088-2299640. (Let op: dit is het juiste nummer, in de brief staat per abuis een te korte telefoonnummer).

Afspraak maken

Alleen inwoners van Schiermonnikoog kunnen een afspraak maken via GGD Wadden, telefoonnummer 088-2299640 ((Let op: dit is het juiste nummer, in de brief staat per abuis een te korte telefoonnummer). Het  telefoonnummer is bereikbaar op 6 en 7 december 2021, van 10.00 uur tot 18.00 uur.

  • Zoek uw burgerservicenummer (BSN) op. Dit staat in uw paspoort, op uw ID-kaart en op uw rijbewijs.
  • Beantwoord vragen over uw gezondheid.
  • U ontvangt een e-mail met de afspraak, of u schrijft de afspraak op als u geen computer heeft

Op dit moment is het nog niet duidelijk of en wanneer de inwoners van 60- de boosterprik kunnen ontvangen.

Vragen

Heeft u vragen over de uitnodiging? Stuur dan een mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Heeft u vervoer nodig?

Bel dan met Lineke Nienhuis van Zorg en Welzijn via 06-11617657.

Meer informatie