Informatie over het coronavirus (24-04-2020)

Dit item is verlopen op 08-05-2020.

Het nieuwe coronavirus COVID-19 houdt de wereld in zijn greep. Het bestrijden van de verspreiding van het coronavirus heeft voor iedereen consequenties. Ook op Schiermonnikoog zijn de gevolgen merkbaar. De gemeente Schiermonnikoog is voortdurend in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân en met de andere Waddeneilanden. Via deze website informeren we u, inwoners, ondernemers en toeristen, over de actuele en lokale situatie.

Meer informatie over het coronavirus

► Wilt u meer weten over het coronavirus en wat u kunt doen om te voorkomen dat u ziek wordt? Meer informatie vindt u op de website van GGD Fryslân, de website van de Rijksoverheid en op de website van het RIVM

► Heeft u na het lezen van de informatie op de bovengenoemde websites nog vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via tel. 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar tel. +31202051351.

► Voor vragen over de eigen gezondheid: neem contact op met de huisarts of met GGD Fryslân via tel. 088-2299222 (op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur).

Het coronavirus houdt veel mensen bezig. Allerlei organisaties werken samen om verspreiding van het virus te beperken. Landelijk zijn maatregelen afgekondigd. De bestrijding van het virus heeft ook op Schiermonnikoog merkbare gevolgen.

De gemeente Schiermonnikoog volgt de richtlijnen van de landelijke overheid en verzoekt iedereen met klem om dit ook te doen. We vragen uw aandacht voor het volgende:  

Voorkom verspreiding van het coronavirus

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn als volgt:

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen
Dinsdag 21 april besloot het kabinet dat de meeste coronamaatregelen in Nederland worden verlengd. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei weer open.
Een overzicht vindt u in deze factsheet.

De coronamaatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle samenkomsten worden verboden tot 20 mei (in de week daarvóór wordt bekend wat er na die datum gebeurt). Voor uitvaarten en religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten geldt een uitzondering, waarbij tot dertig personen mogen samenkomen, met minimaal 1,5 meter afstand. .
 • Evenementen (met een vergunnings- of meldplicht) zijn tot 1 september verboden.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 20 mei dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Kijk voor aanvullende maatregelen op www.rijksoverheid.nl

Maatregelen onderwijs, horeca, sport

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht  tot 10 mei.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht  tot 20 mei.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten  tot 20 mei.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Een overzicht van de maatregelen vindt u hier.

Noodverordening van kracht

Om de maatregelen (bijv. het sluiten van restaurants) te kunnen handhaven heeft de Veiligheidsregio Fryslân een noodverordening afgekondigd. Informatie hierover vindt u op de website van Veiligheidsregio Fryslân.

Wat betekent dit voor Schiermonnikoog?

Schiermonnikoog hanteert de bovenstaande richtlijnen. Alle scholen en eet- en drinkgelegenheden op ons eiland zijn gesloten.

Gemeente Schiermonnikoog werkt uitsluitend op afspraak
De gemeente roept haar inwoners op om publiekscontacten zo veel mogelijk te mijden. Dit geldt ook voor een bezoek aan gemeentehuis, Zorg en Welzijn en Maatschappelijk werk.
Vanaf dinsdag 17 maart werken alle medewerkers van de gemeente uitsluitend op afspraak. Wij verzoeken u ons telefonisch of digitaal te benaderen.

Bereikbaarheid
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur via 0519-535050. U kunt ook een e-mail zenden naar postbus20@schiermonnikoog.nl.

Zorg en Welzijn
Lineke Nienhuis (coördinator)
l.nienhuis@schiermonnikoog.nl / 06-11617657
Marjan Sanou (WMO)
wmo@schiermonnikoog.nl / 06-11747797
Brenda Scheper (ouderenwerker)
welzijn@schiermonnikoog.nl / 06-11747822
Ilse van Delden (jongerenwerker),
i.vandelden@schiermonnikoog.nl / 06-11603348

Maatschappelijk werk
Het spreekuur maatschappelijk werk gaat voorlopig niet door.
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, kunt u bereiken via 088-5335353 of u kunt een e-mail zenden naar info@smwf.nl.

Hulp aan werknemers
Misschien heeft u tijdelijk geen werk door de coronacrisis omdat uw werkgever uw loon (tijdelijk) niet meer kan betalen. Uw werkgever kan hiervoor een regeling aanvragen (de NOW-regeling). U krijgt dan uw loon gewoon doorbetaald.

Uitkeringen
Lukt dat niet, omdat uw contract bijvoorbeeld afloopt, of omdat uw werkgever toch niet in aanmerking komt voor deze regeling? Dan kunt u mogelijk een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Heeft u hier geen recht op, dan kunt u mogelijk een bijstandsuitkering krijgen.

Meer informatie over deze uitkeringen kunt u hier vinden.

Ouderen op Schiermonnikoog
Komt u in de problemen met bijvoorbeeld het doen van boodschappen, het bereiden van maaltijden of is het voor u niet mogelijk uw woning te verlaten, dan kunt u contact opnemen met Brenda Scheper (zorg en welzijn gemeente) via 06-11747822. Wij proberen het dan voor u op te lossen. De komende tijd bezorgt een medewerker Zorg en Welzijn de maaltijden bij de personen die bij de maaltijdbezorging zijn aangesloten. Het kabinet heeft opgeroepen om bezoek aan ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid te beperken. Maakt u zich zorgen om een oudere, meld dat dan telefonisch bij Brenda Scheper (ouderenzorg Gemeente Schiermonnikoog): 06-11747822.

Informatie voor ouders
Het zijn spannende en ook onwerkelijke tijden. Veel ouders werken zoveel mogelijk vanuit huis. Of u heeft tijdelijk geen werk (en maakt zich daar misschien zorgen over). Uw kinderen krijgen opeens thuisonderwijs. Deze thuisblijfsituatie zorgt voor veel vragen bij ouders en kinderen.

Gelukkig zijn er mensen die u kunnen helpen als u vragen heeft.

GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg
Voor vragen over (opgroeiende) kinderen en voor overleg over extra zorg of verwijzingen kunt u terecht bij de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige van de GGD:
Hillie van den Brug (jeugdarts) 088-22 99 564, h.vdbrug@ggdfryslan.nl
Abe van Reemst (jeugdverpleegkundige) 088 22 99 876, a.vreemst@ggdfryslan.nl

Pedagogisch medewerker (over opvoeding)
Mirjam Stedehouder houdt zich bezig met opvoeding en is bekend op Schiermonnikoog. Zij gaat graag met u en uw kind/gezin in gesprek. Dit gebeurt telefonisch. U kunt haar bereiken op: 088-22 99 427 (bellen), 06-31649283 (sms/whatsapp) of m.stedehouder@ggdfryslan.nl

Jongerenwerker
U kunt ook terecht bij Ilse van Delden, jongerenwerker van de gemeente. U kunt haar bereiken via i.vandelden@schiermonnikoog.nl / 06-11603348

Maatschappelijk werk
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster,  kunt u bereiken via 088-5335353 of via e-mail info@smwf.nl

Hulp op internet
• Voor algemene tips over praten met kinderen over het coronavirus kunt u terecht op de website van de Kinderombudsman (www.dekinderombudsman.nl) en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (www.kenniscentrum-kjp.nl).
• Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl) staan voorbeelden voor het maken van afspraken, het zorgen voor dagritme én afwisseling, en het onderscheid maken tussen werktijd, schooltijd en vrije tijd.
• De website van mediaopvoeding (www.mediaopvoeding.nl) geeft adviezen aan ouders over hoe om te gaan met schermtijd voor kinderen van verschillende leeftijden.

Informatie voor kinderen en jongeren
Het is best spannend en vreemd deze ‘coronatijd’. Je mag niet meer naar school en je zit veel thuis. Zit je ergens mee? Wil je iets bespreken? Als je vragen hebt, kun je altijd je juf, meester, leerkracht of mentor bellen, mailen of appen.
Ook kun je bellen of chatten met de Kindertelefoon via www.kindertelefoon.nl of 0800-0432. Bij de kindertelefoon kun je terecht met vragen over alle onderwerpen. Heb je vragen over gezondheid en welzijn kijk dan op www.jouwggd.nl
Je kunt ook terecht bij Ilse van Delden, jongerenwerker bij de gemeente. Je kunt haar bereiken via i.vandelden@schiermonnikoog.nl / 06-11603348.

Informatie van de huisarts op Schiermonnikoog

 • Het gehele zorgcentrum is alleen toegankelijk na telefonisch contact. Alle medicatie, ook de herhaalmedicatie, wordt iedere dag door de praktijk aan huis bezorgd tussen 16.00-17.00 uur.
 • We hebben gemerkt dat er veel minder contact met ons wordt opgenomen. Het is belangrijk dat u wel voor gezondheidsproblemen met ons belt, dan kunnen we samen met u inschatten hoe we daar in deze periode het beste mee omgaan en wat nodig is. Wij proberen er in ieder geval zo goed mogelijk voor u te zijn.
 • Bij neusverkoudheidklachten of verhoging (tot 38.0 graden Celsius):
  • Wij verzoeken u dringend thuis te blijven, uit te zieken en te zorgen dat u anderen niet besmet.
  • Houdt afstand tot alle mensen
  • U hoeft de huisarts niet te bellen omdat uw klachten mild zijn.
 • Als klachten erger worden met: koorts (38.0 graden Celsius of hoger), hoesten of moeilijker kunnen ademen: Bel diezelfde dag de huisartsenpraktijk op 0519-712400, tussen 8.30-9.30 of tussen 13.30-14.30.
 • Neem bij ernstige klachten direct contact op via 0519-712400 (toets zo nodig 1 bij spoed).
 • Denk ook aan elkaar en steun elkaar waar mogelijk. Doe dit vooral via de telefoon en op afstand om onnodige besmettingen te voorkomen.
 • Zoekt u zelf informatie op internet, dan kunt o.a. kijken op thuisarts.nl en rivm.nl.
 • De huisartspraktijk Schiermonnikoog werkt rondom de Corona crisis intensief samen met de Thuiszorg het Friese Land, de Dokterswacht Friesland, de ziekenhuizen, de ambulancedienst, de gemeente en andere regionale en landelijke instellingen. Er is een zorgplan opgesteld voor wanneer we te maken hebben met Coronabesmettingen op Schiermonnikoog.
 • Er zijn een aantal maatregelen versoepeld, zoals het (gedeeltelijk) openstellen van de basisscholen. Dit neemt niet weg dat de kans van een infectiepiek de komende tijd nog steeds reëel is, daarom willen we u op het hart drukken om de landelijke maatregelen,  waaronder de onderlinge afstandsmaatregel, de komende periode goed vol te houden. Hiermee beschermt u niet alleen uzelf, maar ook andere kwetsbare mensen in onze gemeenschap.

Patiëntenvervoer  tijdens de Coronacrisis

De RAV Fryslân (Regionale Ambulance Voorziening Fryslân) heeft de volgende maatregelen getroffen:
•    Het ambulanceteam op Schiermonnikoog blijft onverkort 7x24 uur aanwezig.
•    De traumahelikopters, de Lifeliner 4. (Groningen) en de Lifeliner 1. (Amsterdam) zijn beschikbaar voor de ambulanceteams voor - indien noodzakelijk - aanvullende spoedzorg op de eilanden en spoedtransporten vanaf de eilanden naar de vaste wal.
•    De KNRM is beschikbaar voor vervoer van reguliere (geen Corona) patiënten naar de wal.
•    Corona-patiënten worden gedurende de Coronacrisis met een aparte snelboot naar de wal vervoerd. Hiervoor heeft de RAV een contract  afgesloten met een  bootvervoerder  op Lauwersoog
•    Aanvullend maakt de RAV Fryslân afspraken met andere helikoptervoorzieningen.
Het ambulance team op Schiermonnikoog zal, zoals gebruikelijk, in goede samenwerking met de meldkamer ambulancezorg en de huisarts een besluit nemen over de juiste wijze van transport.

Supermarkt
Onze supermarkt is gewoon open maar graag aandacht voor het volgende in verband met het Coronavirus:
•    Doe altijd boodschappen met een karretje, dat is verplicht
•    Hou voldoende (minimaal 1.5 meter) afstand
•    Geef elkaar de ruimte, max. 30 klanten in de winkel
•    1 volwassen persoon doet de boodschappen
•    Boodschappen doen is nu even geen uitje
•    Kom niet vaker dan 1 keer per dag
•    Bij voorkeur pinnen liever geen contante betaling
•    Speciaal uurtje voor 65+ van 11.00-12.00 uur
•    Van 27 maart tot 1 juni open van 09.00-17.00 uur

Blijf vriendelijk voor het personeel en ook namens hen, hartelijk dank voor uw medewerking! Meer informatie op website Spar Brunekreef.

Evenementen op Schiermonnikoog
Wilt u weten of een bijeenkomst doorgaat (bijvoorbeeld online)? Zoek dan contact met de organisator of kijk op hun website.
Alle samenkomsten zijn tot 20 mei verboden. Alle evenementen met een vergunnings- of meldplicht zijn tot 1 september verboden. Dit betekent ook geen 4 mei herdenking, geen 5 mei viering, geen Pinksterfeest en geen bevrijdingsfeest op 11 juni.

Terugbetaling leges evenementenvergunning
Voor evenementen die dit jaar definitief worden afgelast, wordt op verzoek de leges terug betaald. U kunt hiervoor het formulier ‘Uitstel belastingen ondernemers’ gebruiken. Deze vindt u hier.  BELANGRIJK: zet het volgende in het veld subjectnummer: ‘leges’ en het door u ontvangen factuurnummer.

Beperkte dienstregeling Wagenborg Passagiersdiensten
Door de coronacrisis is de vervoersvraag van en naar Schiermonnikoog teruggelopen. Daarom vaart Wagenborg Passagiersdiensten vanaf zaterdag 21 maart een beperkte basisdienstregeling van twee retourafvaarten per dag. De maatregel is in elk geval van kracht tot 1 juni a.s.. Kijk voor meer informatie op www.wpd.nl

Wie heeft welke bevoegdheden bij de Coronacrisis?
De verspreiding van het coronavirus is als een ramp of crisis aangemerkt als gemeente overstijgend. De aanpak om dit te bestrijden betreft alle Friese gemeenten en daar wordt dan ook in samengewerkt. De organisatie van deze crisisbeheersing en rampenbestrijding is opgeschaald in verband met de ernst van de situatie. Er is sprake van een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure van het type 4 (GRIP4). Concreet betekent dit, dat we als gemeente minder bevoegdheden hebben maar deze liggen bij de voorzitter van de veiligheidsregio ( de burgemeester van Leeuwarden Sybrand Buma) en de rijksoverheid.
Als gemeenten kunnen we op een aantal zaken wel een  advies geven, zoals de burgemeesters van de Waddeneilanden hebben gedaan met hun advies aan toeristen om voorlopig onze eilanden niet te bezoeken. Dit advies vindt u hier. Een ander voorbeeld betreft het vervoer naar de eilanden met de veerdiensten. Onze veerdiensten behoren tot de primaire infrastructuur en zijn daarmee een vitale verbinding; zij dienen een publiek belang. Hier gaat de rijksoverheid over en niet de gemeente.
Er is nu door hen en Wagenborg Passagiersdiensten besloten om de veerboten minder te laten varen. In overleg met de gemeente is de aangepaste dienstregeling tot (voorlopig) 6/4 vastgesteld. Heeft u vragen over de verschillende bevoegdheden of andere zaken neem dan gerust contact op met de gemeente. Wij blijven altijd bevoegd om ons in te zetten voor onze gemeente en onze inwoners.

Informatie voor (eilander) ondernemers

Het Corona virus raakt veel sectoren. Wij begrijpen dat er nu veel op u afkomt als ondernemer en dat u vragen heeft. Hieronder vindt u de regelingen voor ondernemers en de crisistelefoonnummers waar u met vragen terechtkunt.

Ondernemers die vragen hebben over de impact van het Coronavirus kunnen terecht bij het KVK Coronaloket. Of tijdens kantooruren bellen met 0800-2117.
De regering maakte op 17 maart een uitgebreid pakket aan hulpmaatregelen voor ondernemers bekend. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming ondernemers Schiermonnikoog
Als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft genomen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kunnen ondernemers in de financiële problemen komen. Daarom heeft het college besloten dat de ondernemers de aanslagen gemeentelijke belastingen pas vanaf 31 augustus 2020 hoeven te betalen. Tot dat moment geldt op verzoek van ondernemer een bijzonder uitstel. Het verzoek kan alleen worden gedaan voor de aanslagen OZB niet-woningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting die betrekking hebben op het belastingjaar 2020. Meer informatie over deze maatregelen vindt u hier.

Speciale regeling teruggaaf leges evenementenvergunning Schiermonnikoog
Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen evenementen in ieder geval tot 1 juni niet doorgaan. Voor evenementen die dit jaar definitief worden afgelast, wordt op verzoek de leges terug betaald. U kunt hiervoor het formulier ‘Uitstel belastingen ondernemers’ gebruiken. Deze vindt u hier.  BELANGRIJK: zet het volgende in het veld subjectnummer: ‘leges’ en het door u ontvangen factuurnummer.

Tegemoetkomingen Rijksoverheid
Veel ondernemers in Nederland en op Schiermonnikoog hebben het moeilijk door de verstrekkende regels rondom het coronavirus. Er zijn verschillende regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Hierboven staan een aantal regelingen die voor Schiermonnikoog gelden, maar ook landelijk zijn er maatregelen getroffen. Voor meer informatie en vragen over de financiële regelingen, kunt u naar de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
Het kabinet heeft een groot pakket noodmaatregelen voor het MKB en alle Zzp'ers aangekondigd. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert een deel van deze regelingen uit voor MKB en zzp'ers in Friesland. De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:
•    De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
•    Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd

Op de website van BZF wordt steeds actuele informatie gedeeld over de stand van zaken met betrekking tot deze nieuwe regeling.
 

Meer informatie over het coronavirus

Wilt u informatie over het Coronavirus en wilt u weten wat u zelf kunt doen? Op onderstaande websites staat alle informatie over het virus, de maatregelen en de bestrijding van het virus.
•    Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus
•    RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
•    GGD Fryslân: https://www.ggdfryslan.nl/corona
•    Veiligheidsregio Fryslan: www.veiligheidsregiofryslan.nl

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31202051351.