Informatie over het coronavirus (26-03-2020)

Het coronavirus houdt veel mensen bezig. Allerlei organisaties werken samen om verspreiding van het virus te beperken. Landelijk zijn maatregelen afgekondigd. De bestrijding van het virus heeft ook op Schiermonnikoog merkbare gevolgen.

De gemeente Schiermonnikoog volgt de richtlijnen van de landelijke overheid en verzoekt iedereen met klem om dit ook te doen. We vragen uw aandacht voor het volgende:  

Voorkom verspreiding van het coronavirus

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn als volgt:

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.
De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Kijk voor aanvullende maatregelen op www.rijksoverheid.nl

Maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht  tot en met maandag 6 april.

 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht  tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten  tot en met maandag 6 april
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Noodverordening van kracht

Om de maatregelen (bijv. het sluiten van restaurants) te kunnen handhaven heeft de Veiligheidsregio Fryslân een noodverordening afgekondigd. Informatie hierover vindt u hier.

Wat betekent dit voor Schiermonnikoog?

Schiermonnikoog hanteert de bovenstaande richtlijnen. Alle scholen en eet- en drinkgelegenheden op ons eiland zijn gesloten.

Gemeente Schiermonnikoog werkt uitsluitend op afspraak
De gemeente roept haar inwoners op om publiekscontacten zo veel mogelijk te mijden. Dit geldt ook voor een bezoek aan gemeentehuis, Zorg en Welzijn en Maatschappelijk werk.
Vanaf dinsdag 17 maart werken alle medewerkers van de gemeente uitsluitend op afspraak. Wij verzoeken u ons telefonisch of digitaal te benaderen.

Bereikbaarheid
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van  8.30 tot 12 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur via 0519-535050. U kunt ook een e-mail zenden naar postbus20@schiermonnikoog.nl

Zorg en Welzijn
Lineke Nienhuis (coördinator)
l.nienhuis@schiermonnikoog.nl / 06-11617657
Marjan Sanou (WMO)
wmo@schiermonnikoog.nl / 06-11747797
Brenda Scheper (ouderenwerker)
welzijn@schiermonnikoog.nl / 06-11747822
Ilse van Delden (jongerenwerker),
i.vandelden@schiermonnikoog.nl / 06-11603348

Maatschappelijk werk
Het spreekuur maatschappelijk werk gaat voorlopig niet door.
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, kunt u bereiken via 088-5335353 of u kunt een e-mail zenden naar info@smwf.nl.

Ouderen op Schiermonnikoog
Komt u in de problemen met bijvoorbeeld het doen van boodschappen, het bereiden van maaltijden of is het voor u niet mogelijk uw woning te verlaten, dan kunt u contact opnemen met Brenda Scheper (zorg en welzijn gemeente) via 06-11747822. Wij proberen het dan voor u op te lossen. De komende tijd bezorgt een medewerker Zorg en Welzijn de maaltijden bij de personen die bij de maaltijdbezorging zijn aangesloten. Het kabinet heeft opgeroepen om bezoek aan ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid te beperken. Maakt u zich zorgen om een oudere, meld dat dan telefonisch bij Brenda Scheper (ouderenzorg Gemeente Schiermonnikoog): 06-11747822.

Evenementen op Schiermonnikoog
Wilt u weten of een bijeenkomst doorgaat? Zoek dan contact met de organisator of kijk op hun website.

Terugbetaling leges evenementenvergunning
Voor evenementen die dit jaar definitief worden afgelast, wordt op verzoek de leges terug betaald. U kunt hiervoor het formulier ‘Uitstel belastingen ondernemers’ gebruiken. Deze vindt u hier.  BELANGRIJK: zet het volgende in het veld subjectnummer: ‘leges’ en het door u ontvangen factuurnummer.

Informatie van de huisarts op Schiermonnikoog
•    Bij verkoudheidklachten of verhoging (tot 38,0 graden Celsius):
      - Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.
      - Houd afstand tot andere mensen.
      - U hoeft de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild.
•    Als de klachten erger worden met koorts (meer dan 38,0 graden Celsius), hoesten of moeilijk kunnen ademen:
     - Bel de huisartsenpraktijk op 0519-712400 tussen 8.30-9.30 of tussen 13.30-14.30.
     - Neem bij ernstige klachten direct contact op via 0519-712400 (toets 1, spoed).
•    Komt u bij voorkeur niet naar de praktijk.

Verder is de huisartspraktijk gewoon beschikbaar voor al uw andere klachten. Neemt u daarvoor telefonisch contact op via bovenstaand telefoonnummer. Wij proberen er zo goed mogelijk voor u te zijn.

Alle medicatie, ook de herhaalmedicatie, wordt iedere dag door de praktijk aan huis bezorgd tussen 16.00-17.00 uur.

Denk ook aan elkaar en steun elkaar waar mogelijk. Doe dit vooral via de telefoon en op afstand om onnodige besmettingen te voorkomen.

Supermarkt
Onze supermarkt is gewoon open maar graag aandacht voor het volgende in verband met het Coronavirus:
•    Doe altijd boodschappen met een karretje, dat is verplicht
•    Hou voldoende (minimaal 1.5 meter) afstand
•    Geef elkaar de ruimte, max. 30 klanten in de winkel
•    1 volwassen persoon doet de boodschappen
•    Boodschappen doen is nu even geen uitje
•    Kom niet vaker dan 1 keer per dag
•    Bij voorkeur pinnen liever geen contante betaling
•    Speciaal uurtje voor 65+ van 11.00-12.00 uur
•    Van 27 maart tot 1 juni open van 09.00-17.00 uur

Blijf vriendelijk voor het personeel en ook namens hen, hartelijk dank voor uw medewerking!

Reizen van en naar Schiermonnikoog
De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen potentiële gasten op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle horeca is immers gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld.
De oproep van de burgemeesters vindt u hier.

Beperkte dienstregeling Wagenborg Passagiersdiensten
Door de coronacrisis is de vervoersvraag van en naar Schiermonnikoog teruggelopen. Daarom vaart Wagenborg Passagiersdiensten vanaf zaterdag 21 maart een beperkte basisdienstregeling van twee retourafvaarten per dag. De maatregel is in elk geval van kracht tot 6 april a.s.. Kijk voor meer informatie op www.wpd.nl

Wie heeft welke bevoegdheden bij de Coronacrisis?
De verspreiding van het coronavirus is als een ramp of crisis aangemerkt als gemeente overstijgend. De aanpak om dit te bestrijden betreft alle Friese gemeenten en daar wordt dan ook in samengewerkt. De organisatie van deze crisisbeheersing en rampenbestrijding is opgeschaald in verband met de ernst van de situatie. Er is sprake van een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure van het type 4 (GRIP4). Concreet betekent dit, dat we als gemeente minder bevoegdheden hebben maar deze liggen bij de voorzitter van de veiligheidsregio ( de burgemeester van Leeuwarden Sybrand Buma) en de rijksoverheid.
Als gemeenten kunnen we op een aantal zaken wel een  advies geven, zoals de burgemeesters van de Waddeneilanden hebben gedaan met hun advies aan toeristen om voorlopig onze eilanden niet te bezoeken. Dit advies vindt u elders in deze nieuwsbrief. Een ander voorbeeld betreft het vervoer naar de eilanden met de veerdiensten. Onze veerdiensten behoren tot de primaire infrastructuur en zijn daarmee een vitale verbinding; zij dienen een publiek belang. Hier gaat de rijksoverheid over en niet de gemeente.
Er is nu door hen en Wagenborg Passagiersdiensten besloten om de veerboten minder te laten varen. In overleg met de gemeente is de aangepaste dienstregeling tot (voorlopig) 6/4 vastgesteld. Heeft u vragen over de verschillende bevoegdheden of andere zaken neem dan gerust contact op met de gemeente. Wij blijven altijd bevoegd om ons in te zetten voor onze gemeente en onze inwoners.

Informatie voor (eilander) ondernemers

Het Corona virus raakt veel sectoren. Wij begrijpen dat er nu veel op u afkomt als ondernemer en dat u vragen heeft. Hieronder vindt u de regelingen voor ondernemers en de crisistelefoonnummers waar u met vragen terechtkunt.

Ondernemers die vragen hebben over de impact van het Coronavirus kunnen terecht bij het KVK Coronaloket. Of tijdens kantooruren bellen met 0800-2117.
De regering maakte op 17 maart een uitgebreid pakket aan hulpmaatregelen voor ondernemers bekend. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming ondernemers Schiermonnikoog
Als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft genomen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kunnen ondernemers in de financiële problemen komen. Daarom heeft het college besloten dat de ondernemers de aanslagen gemeentelijke belastingen pas vanaf 31 augustus 2020 hoeven te betalen. Tot dat moment geldt op verzoek van ondernemer een bijzonder uitstel. Het verzoek kan alleen worden gedaan voor de aanslagen OZB niet-woningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting die betrekking hebben op het belastingjaar 2020. Meer informatie over deze maatregelen vindt u hier.

Speciale regeling teruggaaf leges evenementenvergunning
Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen evenementen in ieder geval tot 1 juni niet doorgaan. Voor evenementen die dit jaar definitief worden afgelast, wordt op verzoek de leges terug betaald. U kunt hiervoor het formulier ‘Uitstel belastingen ondernemers’ gebruiken. Deze vindt u hier.  BELANGRIJK: zet het volgende in het veld subjectnummer: ‘leges’ en het door u ontvangen factuurnummer.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
Het kabinet heeft een groot pakket noodmaatregelen voor het MKB en alle Zzp'ers aangekondigd. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert een deel van deze regelingen uit voor MKB en zzp'ers in Friesland. De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:
•    De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
•    Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd

Op de website van BZF wordt steeds actuele informatie gedeeld over de stand van zaken met betrekking tot deze nieuwe regeling.

Noodloket
Er komt een landelijk noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.
Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.
De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van €4000,-- voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Op de website van RVO vindt u meer informatie en kunt u de noodloketregeling aanvragen.

Meer informatie over het coronavirus

Wilt u informatie over het Coronavirus en wilt u weten wat u zelf kunt doen? Op onderstaande websites staat alle informatie over het virus, de maatregelen en de bestrijding van het virus.
•    Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus
•    RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
•    GGD Fryslân: https://www.ggdfryslan.nl/corona
•    Veiligheidsregio Fryslan: www.veiligheidsregiofryslan.nl

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31202051351.