Jutten: mag je aangespoelde spullen houden? (09-01-2019)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

U mag een gevonden voorwerp houden als souvenir. Wat niet mag is het op grote schaal meenemen van aangespoelde spullen die nog wel (een deel van) hun waarde behouden hebben om deze in de handel te gaan brengen. Hieronder vindt u hierover uitgebreide informatie van de douane.

De Douane is vanwege douanewetgeving verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op handelswaar die Nederland binnenkomt via het water, de weg en de lucht. Dat betekent dat alle goederen die Nederland binnenkomen bij de douane aangegeven moeten worden. Ook bij calamiteiten blijft dat gelden.

In geval van calamiteiten zoals het overboord vallen van containers, is behalve de douane wetgeving ook een taak en rol weggelegd voor de Burgemeester van een gemeente in de rol van Strandvonder vanwege de wet op de Strandvonderij. De rol van de Strandvonder kan bij een ramp vanwege de Wet op de Veiligheidsregio’s overgaan op de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Spelregels:

  • Gesloten containers: Het is burgers verboden om aangespoelde containers te openen; de hulpdiensten zullen deze containers zo spoedig mogelijk zekeren en bergen zodat de douane zich er over kan ontfermen en ze geen schade aan milieu en omgeving veroorzaken.
  • Beschadigde e/o geopende containers: ook hiervoor geldt dat het burgers verboden is hier goederen uit weg te nemen. Deze containers worden ook zo spoedig mogelijk door de hulpdiensten geborgen.

De douane houdt bij welke containers er gevonden worden en de douane bepaalt wat er verder mee gebeurt.

  • Losse spullen die aanspoelen: De hulpdiensten zullen z.s.m. alles wat aanspoelt opruimen (met toestemming van de douane en verzekeraar) in verband met het voorkomen van milieuschade. Deze goederen zullen veelal door het zeewater geen waarde meer hebben . Mensen die helpen opruimen vinden het soms leuk om een aangespoeld voorwerp mee te nemen als aandenken; dit mag. Wat niet mag: op grote schaal aangespoelde spullen meenemen die nog wel (een deel van) hun waarde behouden hebben om deze in de handel te gaan brengen. Wanneer men dit doet en wanneer men spullen uit openstaande containers wegneemt kan de douane diegenen gaan aanspreken voor het betalen van invoerrechten of omzetbelasting.

Vragen?

Voor vragen over het bovenstaande kunt u zich wenden tot :

Douane Werkuitgiftepunt Groningen (ma t/m vrijdag van 06:00 – 22:00 uur):

E-mail: douane.dgr.wvp@belastingdienst.nl

Telefoonnummer: 088 151 21 29

Bij het waarnemen van verdachte activiteiten 24/7 bereikbaar:

Meldkamer Douane: 088 - 151 4444 of

Teamleider van piket Fysiek Toezicht Douane Groningen via Meldkamer Douane

Ineke van Gent, Strandvonder