Kabelroute Net op Zee (08-04-2021)

Op maandag 22 en 29 maart vonden er een bewonersavonden plaats over de kabelroute Net op Zee. De Minister  van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) heeft een voorkeursalternatief gekozen voor een route, de zogenoemde ‘route west’). Die route kruist de oostpunt van Schiermonnikoog. Tijdens de avonden werden mensen geïnformeerd over het project en het proces.

De gemeente Schiermonnikoog heeft, samen met andere regionale overheden, provincies en waterschappen, een regioadvies opgesteld waarin zij een voorkeur aangeven voor ‘route oost’, waarbij Schiermonnikoog niet wordt gekruist. De minister koos helaas voor een andere route.

De gemeenteraad van Schiermonnikoog is ongerust over de door de minister gekozen route door Schiermonnikoog. Zij hebben zich hierover uitgesproken in een motie. Hierin staat dat goed moet worden gekeken naar wat het aanleggen van kabels voor gevolgen heeft voor het natuurgebied. De gemeente Schiermonnikoog blijft in gesprek met het ministerie en netbeheerder TenneT om de bezwaren voor een route door Schiermonnikoog op de agenda te houden.

Wilt u op hoogte blijven van de plannen, abonneer u dan op de nieuwsbrief van Net op Zee via https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/. Op die website vindt u ook veel andere informatie over het project.

Ook op onze eigen website vindt u informatie over dit project. Hier vindt u bijvoorbeeld de vragen en antwoorden terug die tijdens de twee avonden gesteld zijn. Ook vindt u hier de presentaties terug die tijdens die avonden zijn getoond.

Voor uw agenda: 21 april 2021

Het ministerie van EKZ zal op woensdagavond 21 april een presentatie geven aan de gemeenteraad van Schiermonnikoog. Dit is een verdieping van de informatie die tijdens de bewonersavonden is gedeeld. U kunt deze presentatie online volgen. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.