Meer afvalcontainers op één tag (21-11-2019)

Dit item is verlopen op 08-12-2019.

Binnen onze gemeente gebruiken we  een ondergronds afvalsysteem waarin iedereen zijn of haar huishoudelijk afval kwijt kan. Vanaf deze week krijgt u nu ook toegang tot één dan wel twee uitwijkcontainers in uw buurt. Deze kunt u gebruiken naast de hoofdlocatie van uw ondergrondse afvalcontainer.

Het inwerpsysteem is hetzelfde gebleven. Per keer dat u de container opent kunt u één vuilniszak in de opening leggen. Net zoals voorheen betaalt u niet per inworp. U betaalt  jaarlijks een, door de gemeenteraad vastgesteld, bedrag aan afvalstoffenheffing.

Meer informatie

Binnenkort ontvangt u een brief met informatie over uw uitwijkcontainers. Ook wordt in de brief aangegeven wat u moet doen bij storingen of verlies van uw tag. Bovendien krijgen alle inwerptrommels een sticker waarop staat vermeld hoe de container werkt, hoe Omrin het afval scheidt en waar de uitwijkcontainers zich bevinden.

Samen halen we alles eruit!

Afvalinzamelaar Omrin verwerkt het huishoudelijk afval op een duurzame en circulaire manier. Uw kunststofafval en groente- en fruitafval kan daarom gewoon in de ondergrondse container. Omrin scheidt al het afval namelijk zorgvuldig na en maakt het geschikt voor hergebruik, bijvoorbeeld in nieuwe producten en voor duurzame energie. Steeds meer voertuigen van Omrin rijden ook fossielvrij op groengas, gemaakt uit afval.

Zo zorgen we samen voor een mooie en schone wereld.