Meer ijzers in het vuur voor financiële steun (18-06-2020)

De leefbaarheid op de Waddeneilanden staat door de coronacrisis extra onder druk. Daarom stuurden De Waddeneilanden begin juni een brandbrief naar het Rijk voor een steunpakket om de eilandeconomieën weerbaarder te maken voor de toekomst. De Waddengemeenten zijn, met steun van de provincie Fryslân en Noord-Holland, blijvend in gesprek met onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken om aandacht te vragen voor coronaproblemen, werkgelegenheid en daarmee leefbaarheid op de eilanden.
 

Op korte termijn vraagt het Samenwerkingsverband uitstel of kwijtschelding van heffingen voor door coronamaatregelen getroffen bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in antwoord op vragen in de Tweede Kamer hierover gezegd dat het kabinet op dit moment geen reden ziet een apart noodfonds voor de Wadden op te richten omdat de coronaproblematiek ook op andere plaatsen in Nederland speelt. Dat is teleurstellend maar daarmee is het niet gedaan.
De Waddeneilanden hebben namelijk meer ijzers in het vuur. De structurele oplossing voor de lange termijn ligt in vernieuwing en verbreding van de economieën van de eilanden zodat de extreme afhankelijkheid van de het toerisme vermindert. Het kan daarbij gaan om logistieke concepten, zoals duurzaam vervoer op de eilanden en circulaire afvalverwerking, maar ook meer mogelijkheden om op afstand vanaf een eiland te werken. Om dit te realiseren zijn De Waddeneilanden met steun van de provincie Fryslân en Noord-Holland, blijvend in gesprek met onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Waddeneilanden hebben overigens nog geen officieel antwoord ontvangen op de verstuurde brief en blijven zich hoe dan ook intensief inzetten voor leefbaarheid op de Waddeneilanden.
De brief aan het Rijk kunt u nog lezen bij de nieuwsberichten op onze website.