Nieuwe woningen voor eilanders (28-08-2020)

Dit item is verlopen op 25-09-2020.

De gemeente Schiermonnikoog wil aan de oostkant van het dorp nieuwe (huur)woningen bouwen. De gemeente, provincie Frysl├ón en WoonFriesland zien dat nieuwbouw nodig is om de huisvestingsproblematiek op Schiermonnikoog op te lossen. Er zijn nu voor verschillende doelgroepen namelijk geen geschikte woningen op de woningmarkt. De nieuwbouw moet daar een oplossing voor zijn. 

Het college publiceert nu het voorontwerp bestemmingplan. Hierin staat waar de woningen moeten komen, waar wegen komen, enz. 
Vanaf 28 augustus 2020 kan iedereen de plannen bekijken via onze website. Ook kunt u reageren op de plannen.
Dit plan gaat alleen over het gebied waar woningen gebouwd gaan worden. Het gaat hier niet om het al dan niet bouwen van een busgarage.

Plaats en beeld

Bij het maken van plannen is gekeken naar meerdere locaties. Zowel in het dorp als vlak daarbuiten. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen voor Locatie Oost omdat bij de bouw van de woningen aan de dominee Hasperstraat en Marta Karststraat al rekening is gehouden met een verdere uitbreiding. De woningen zullen afgestemd worden op de woningen die hier staan. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, met daarin afspraken hoe de huizen er ongeveer uit zouden moeten zien.

Soort woningen

In de Woonvisie 2017 staat dat er onvoldoende aanbod is voor kleine huishoudens (zowel jongeren als starters) met een laag inkomen. In mindere mate is er ook voorraad nodig voor gezinnen. Senioren zijn, los van de 24 uurs zorg, momenteel voorzien. Er is vooral behoefte aan sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en middeldure huurwoningen. Op het nu voorziene gebied kan de gemeente 28 woningen laten bouwen. Hiervan bouwt WoonFriesland zestien sociale huurwoningen. Daarnaast kunnen er acht dubbele woningen en vier vrijstaande woningen komen. Er zijn meerdere varianten mogelijk. Het college werkt dit nog verder uit.

Dinsdag 1 september praat de gemeenteraad tijdens een informatieve, beeldvormende raadsvergadering over hoe de zestien sociale huurwoningen die WoonFriesland gaat bouwen eruit kunnen komen te zien. Een beslissing neemt de raad dan nog niet. Deze raadsvergadering is online te bekijken via onze website en SchiermonnikoogTV.

Reageren

Heeft u vragen over dit plan of wilt u reageren? Dat kan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Baarda, via 0519-535050 of a.baarda@schiermonnikoog.nl. U mag ook een afspraak maken om langs te komen.

Wilt u reageren op de plannen? Stuur dan uw reactie naar: gemeente Schiermonnikoog, postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog of postbus20@schiermonnikoog.nl.

Reageer voor 2 oktober 2020.

Meer informatie

Op deze pagina vindt u meer (achtergrond)informatie over dit project