Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020 (11-05-2020)

Dit item is verlopen op 08-06-2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de  “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020”. De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020 treedt op 11 mei 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 9 mei 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

Mr. S. van Haersma Buma