Opgewekt op kop met de energie van de toekomst (09-08-2019)

Dit item is verlopen op 13-09-2019.

De Waddeneilanden zetten sinds 2007 in op duurzame energie als aanjager voor duurzame ontwikkeling. Deze week verspreiden alle eilanden een krant getiteld ‘Opgewekt op kop met de energie van de toekomst’. Deze is met de nieuwsbrief van de gemeente verzonden. De uitgave laat zien wat er sinds 2007 is gebeurd en wat er nog steeds gebeurt op het gebied van duurzame energie. Want de Waddeneilanden zijn nog volop bezig en steken samen energie in duurzame energie. Doel van de krant is om u te informeren en te inspireren.

Betrokkenheid van eilanders maakt het verschil

De krant staat vol verhalen, tips, adviezen en gezichten. Gezichten van inwoners, bedrijven, gemeenten en samenwerkingspartners en ga zo door. Mensen die vanuit eigen motivatie en op hun eigen manier aan de slag zijn met een duurzame toekomst. Voor henzelf en hun omgeving. Daar zijn we als Waddeneilanden trots op.

Er wordt duidelijk dat de gezamenlijke ‘stip op de horizon’ ons veel heeft gebracht, dat de omslag naar duurzame energie een stap-voor-stap-proces is, dat steeds meer mensen participeren en dat draagvlak en samenwerking sleutels voor succes in de omslag naar duurzame energie zijn.

Ervaring inzetten voor versnelling

De ervaring van de afgelopen 12 jaar en betrokkenheid van de eilanders willen we inzetten voor de volgende versnelling. Daarbij willen de Waddeneilanden van losse projecten naar steeds meer integrale oplossingen met verschillende technieken en nieuwe manieren van samenwerking. Daarin zien de we een kans en een uitdaging.  Zo gaan we alle vijf opgewekt op kop.

De digitale versie van de krant vindt u hier.