Rapportages project ruimtelijke ontwikkelingen (18-03-2021)

Dit item is verlopen op 22-04-2021.

De rapportages van drie belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen op Schiermonnikoog zijn sinds deze week te bekijken op onze website. In de rapportages staan de vraagstukken rondom de verkeerssituatie in het centrum, een plaats voor de busremise (busgarage) en de vraag naar bedrijfsruimte. In de rapporten staat voor elk onderdeel een aantal oplossingen beschreven. Ook staan mogelijke belemmeringen beschreven.

Wat gaat er nu gebeuren?

Iedereen kan de rapporten lezen. Daarna gebeurt het volgende:

  • Volgende week versturen wij een enquête via het platform Schitterend Schiermonnikoog. Hierin stellen we vragen over de drie ruimtelijke ontwikkelingen. De rapporten kunt u hierbij gebruiken als achtergrondinformatie. Bewoners en gasten van Schiermonnikoog kunnen de enquête invullen. De uitkomsten worden gesplitst naar inwoner en bezoeker.
  • Er komt ook een groep eilanders bij elkaar (de klankbordgroep) die gaat praten over de drie rapportages.
  • De uitkomsten van de klankbordgroep en de enquête worden verwerkt tot één totale denkrichting die het college en de gemeenteraad gaan bespreken.

Het college informeert de gemeenteraad via een raadsbrief over de rapportages en de samenstelling van de klankbordgroep.

Aanmelden voor enquête

Om mee te kunnen doen aan bovengenoemde enquête is het nodig dat u zich aanmeldt voor Schitterend Schiermonnikoog. Wij roepen u op om dit alvast te doen. U ontvangt dan automatisch de enquête in uw mailbox, zodra deze gereed is.

Direct aanmelden voor Schitterend Schiermonnikoog

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over dit project. Kijk dan op Aanpak verkeer en zoektocht ruimte busremise en bedrijven - In de gemeente - Schiermonnikoog.