Stormschade - wie bel ik? (18-02-2022)

Dit item is verlopen op 21-02-2022.
Stormschade wie wel ik

De komende dagen blijft het stormachtig weer. Heeft u schade? Raadpleeg het schema om te zien wie u kunt bellen. Bij acuut gevaar belt u altijd 112.

Calamiteitentelefoon

Voor spoedmeldingen voor de gemeente buiten kantooruren (weekenden, zon- en feestdagen, etc.), die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag belt u met de calamiteitentelefoon op het  telefoonnummer: 0519-535059. Het nummer is bedoeld voor het melden van ernstige storingen of calamiteiten, waarvoor de buitendienst direct moet worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld gevaarlijke situaties aan de weg, omgewaaide bomen, ernstige wateroverlast, e.d.