Subsidie voor de culturele sector (08-07-2021)

Dit item is verlopen op 02-08-2021.

De gemeente wil de cultuursector op Schiermonnikoog een steuntje in de rug geven door het geven van subsidies. We willen mensen op deze manier aanmoedigen weer met elkaar aan de slag te gaan en de culturele draad op te pakken. 
De gemeente heeft hiervoor een bijdrage van € 13.000,- gekregen van het Rijk. Dit bedrag is bedoeld om culturele organisaties tegemoet te komen die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Nu de Rijksoverheid de coronamaatregelen versoepelt, wil de gemeente dit bedrag besteden aan nieuwe, inspirerende, culturele en creatieve initiatieven. 
Iedereen die zich met kunst en cultuur bezighoudt, of dat nu als liefhebber, vrijwilliger, amateur of als professioneel kunstenaar is, kan een plan bij ons in te dienen. 

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen door een e-mail te sturen aan postbus20@schiermonnikoog.nl met in het onderwerp: subsidie cultuursector. Doe dit voor 1 augustus 2021.
Stuur bij uw aanvraag het volgende mee: 
1) contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon
2) een korte omschrijving van het project
3) een begroting van de inkomsten en uitgaven
4) het verwachte aantal bezoekers en/of deelnemers
5) de datum of data waarop u het project wilt laten plaatsvinden

Vragen

Heeft u vragen over deze subsidieregeling, stel dan uw vraag via postbus20@schiermonnikoog.nl.  U wordt dan teruggebeld of teruggemaild. 

We zien uw initiatief graag tegemoet!