Tijdelijk gebruik oude Bezoekerscentrum (29-06-2021)

Met het openen van Informatiecentrum Het Baken is het Bezoekerscentrum aan de Torenstreek leeg komen te staan. Op termijn zal het Bezoekerscentrum een nieuwe permanente bestemming krijgen. In de tussentijd wil de gemeente graag ruimte bieden aan initiatieven voor tijdelijk gebruik van het pand.

Om de binnengekomen vragen en initiatieven goed te kunnen beoordelen zijn voorwaarden vastgesteld. Het pand zal niet worden verhuurd, maar bij een positieve beoordeling, altijd voor een tijdelijke periode in bruikleen worden gegeven.

Voorwaarden voor het gebruik:

  • Initiatieven hebben een maatschappelijk, cultureel of sociaal belang en dienen het algemeen belang van Schiermonnikoog;
  • Activiteiten mogen niet commercieel van aard zijn of een winstoogmerk hebben tenzij het algemeen belang van het eiland wordt gediend;
  • Het gebruik mag geen oneerlijke concurrentiepositie opleveren;
  • Initiatieven hebben op het eiland geen andere ruimtemogelijkheden;
  • Activiteiten leveren geen overlast voor de buurt op;
  • Activiteiten vinden in principe overdag plaats (tussen 9.00 en 18.00 uur);
  • Initiatieven hebben een tijdelijk karakter;
  • Ruimte wordt in bruikleen gegeven en gebruikers betalen een onkostenvergoeding voor gas, water en licht;
  • Gebruiker gaat een bruikleenovereenkomst aan met de gemeente waarin zaken zoals, kosten, verplichtingen en aansprakelijkheid worden geregeld

Heeft u interesse dan kunt u een aanvraag indienen.