Vernieuwd bestemmingsplan (01-09-2021)

Dit item is verlopen op 19-10-2021.

Leefbaarheid belangrijk thema bij vernieuwd bestemmingsplan Dorp

Het college van burgemeester en wethouders legt het voorontwerp bestemmingsplan dorp ter inzage vanaf vrijdag 3 september. Iedereen kan het plan dan inzien en erop reageren tot 18 oktober 2021. Op woensdag 22 september is er een informatiedag waarvoor u een afspraak kunt maken. U kunt dan gericht vragen stellen, bijvoorbeeld over uw eigen woning.

Het voorontwerp-bestemmingsplan is een actualisering van de bestaande plannen, zodat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Er zijn een aantal wijzigingen. De belangrijkste staan in de bijlage onderaan dit bericht.

Inbreng vanuit de gemeenschap

Bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan dorp is gebruik gemaakt van de Nota van Uitgangspunten. Deze nota is opgesteld na inbreng van eilanders tijdens meerdere bijeenkomsten in 2018. Daarna is de nota vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2019. De Nota van Uitgangspunten diende als kapstok voor eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan.

Leefbaarheid belangrijk thema

Schiermonnikoog moet een eiland zijn waar de mensen die er werken ook kunnen wonen. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor het college. Daarnaast moeten gasten kunnen genieten van het beschermd dorpsgezicht met zijn unieke streken, bebouwing, eilander woningen en overtuinen. Het college vindt het daarom belangrijk dat woningen die bestemd zijn om in te wonen, niet gebruikt worden voor recreatie. Daarnaast moeten overtuinen niet worden volgebouwd met recreatiewoningen. Ook het groen en groenstroken zijn belangrijk om het unieke ruimtelijke karakter van het dorp te behouden.

Inspiratiegidsen

Samen met bewoners laat het college binnenkort inspiratiegidsen opstellen voor (ver)bouwen in het beschermd dorpsgezicht en een inspiratiegids voor het inrichten van overtuinen. Later dit jaar volgt hiervoor een uitnodiging.

Informatiedag op afspraak

Op woensdag 22 september vindt een informatiedag-op-maat plaats. U maakt hiervoor een afspraak, waarbij u kort aangeeft waarover u het wilt hebben (bijvoorbeeld de gevolgen voor uw eigen woning). Op 22 september kijken we dan samen met u naar het bestemmingsplan.

Inloopmogelijkheid voorontwerp bestemmingsplan

Datum:             woensdag 22 september 2021

Tijdstip:            op afspraak (u kunt afspraken maken tussen 14.00 - 17.00 uur en 19.00 - 22.00 uur)

Aanmelden:     e-mail: postbus20@schiermonnikoog o.v.v. naam en adres of onderwerp van gesprek of telefonisch: 0519-535050

Plaats:             Gemeentehuis

Meer informatie

Het voorontwerp staat vanaf 3 september op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (nr. NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VO01) en bij de balie van het gemeentehuis tijdens kantooruren. In een bijlage hieronder vindt u de belangrijkste onderwerpen op een rij. De gemeenteraad is op 17 augustus 2021 ge├»nformeerd over het voorontwerp bestemmingsplan. 

Korte uitleg ruimtelijkeplannen

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl klikt u op plannen zoeken.
  • Vervolgens klikt u op het tabblad plannaam- of nummer.
  • Vul hier het nummer: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VO01 in.
  • Klik op het resultaat (verbrede reikwijdte Schiermonnikoog- Dorp, voorontwerp).
  • U kunt nu inzoomen op de kaart naar de plek waar u meer over wilt weten. Hier klikt u op. 
  • Aan de rechterkant heeft u nu verschillende opties om te bekijken welke regels er gelden. 

Documenten