Vogelgriep (20-11-2020)

In het Waddengebied, en ook op Schiermonnikoog, is vogelgriep aangetroffen. Vogelgriep is een voor vogels besmettelijke ziekte die bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven, ganzen en zwanen) voorkomt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens.

Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Medewerkers die beroepsmatig met de vogels in aanraking komen, bijvoorbeeld bij het bergen van dode vogels, moeten daarom extra beschermingsmiddelen gebruiken. Zoals een mondkapje en handschoenen.

Afschermplicht hobbyvogels

Vanaf 29 oktober 2020 is er een afschermplicht voor onder andere kinderboerderijen en eigenaren van hobbydieren. Heeft u pluimvee of watervogels? Zorg ervoor dat de dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Bijvoorbeeld door ze in een ren of volière te houden. Voor commercieel gehouden vogels geldt sinds 23 oktober een ophokplicht. Dat betekent dat de dieren binnen moeten blijven.

 Raak dode vogels niet aan

Door vogelgriep kunnen er dode vogels op het strand, langs de waddendijk, in sloten, etc., liggen. Raak deze vogels niet aan en jaag grote groepen vogels niet op. Laat uw hond ook aangelijnd op het strand en langs de waddendijk, zodat deze niet in aanraking komt met de vogels. Overigens zijn er geen aanwijzingen dat contact met dode (water)vogels gevaarlijk is voor uw kat of hond. Houd honden uit voorzorg aan de lijn bij plekken waar dode (water)vogels liggen.

Dagelijks worden het strand en de waddendijk gecontroleerd op dode vogels. Vogels op het strand, langs de dijk e.d. hoeven niet te worden gemeld.

Mensen die dode vogels toch hebben aangeraakt wordt aangeraden om hun handen goed met zeep te wassen en daarna goed af te spoelen. Als iemand binnen twee weken alsnog ziek wordt, is het verstandig om naar de huisarts gaan.

Meer informatie en vragen

Op de website van Veiligheidsregio Fryslân staat meer informatie over de Vogelgriep: www.veiligheidsregiofryslan.nl/vogelgriep