Voorlopige uitslag verkiezingen (21-03-2019)

Dit item is verlopen op 21-04-2019.

Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019 is in de gemeente Schiermonnikoog als volgt gestemd:

Provinciale Staten

Opkomst: 69%

1.

CDA

68

2.

Partij van de Arbeid

96

3.

VVD

69

4.

SP

24

5.

FNP

22

6.

PVV

33

7.

ChristenUnie

28

8.

Democraten 66

16

9.

GROENLINKS

58

10.

Partij voor de Dieren

34

11.

50PLUS

6

12.

Provinciaal Belang Fryslan

2

13.

Natuurlijk Fryslan

1

14.

DENK

2

15.

Staatkundig Gereformeerde Partij

2

16.

Forum voor Democratie

61

Blanco

7

Ongeldig

3

Totaal

532

Kiesgerechtigden

772

Waterschap

Opkomst: 66%

1.

CDA

73

2.

Water Natuurlijk

90

3.

FNP

19

4.

Partij van de Arbeid

143

5.

Lagere Lasten Burger

43

6.

VVD

58

7.

ChristenUnie

35

8.

Partij voor de Dieren

42

9.

50PLUS

18

Blanco

9

Ongeldig

2

Totaal

532

Kiesgerechtigden

804

Processen-verbaal N10 en N11

De processen-verbaal N10 en N11 kunt u hier raadplegen: