Voortgang Leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar (28-03-2019)

Dit item is verlopen op 25-04-2019.

Op maandag 25 maart was er een informatieavond over de realisatie van een leer- en ontwikkelcentrum (LOC) 0-16 jaar op Schiermonnikoog. De avond werd georganiseerd door de gemeente, samen met de besturen van samenwerkingsschool Yn de mande en de Inspecteur Boelensschool. Ook waren er ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap aanwezig om de aanwezigen bij te praten over de landelijke ontwikkelingen in het onderwijs en de mogelijke consequenties hiervan voor Schiermonnikoog.

Verbinding met brede scholengemeenschap

In het voortgezet onderwijs is een trend zichtbaar van dalende leerlingaantallen. Ook op Schiermonnikoog. Als de Inspecteur Boelensschool drie jaar lang onder de grens van de 30 leerlingen zit, zal de school moeten sluiten. Prognoses geven aan dat dit in het jaar 2023 het geval is. Het ministerie is hierover met de school en de gemeente in gesprek. De oplossing om sluiting te voorkomen is het vormen van een nevenvestiging van het Dockinga College in Dokkum. Hiervoor zal het eiland haar zelfstandige school voor het voortgezet onderwijs moeten opgeven. Aan de andere kant krijgen we verbinding met een brede scholengemeenschap die kwalitatief op orde is en continuïteit biedt voor het onderwijs op Schiermonnikoog. Het proces naar een nevenvestiging zal de komende jaren de nodige energie kosten om te realiseren. Het ministerie heeft gelukkig aangegeven dat zij bij deze oplossing de speciale bekostiging voor Schiermonnikoog in stand houden.

Samenwerking teams

Naast dit bestuurlijke proces zijn de teams van beide scholen inhoudelijk met elkaar gaan samenwerken om een doorgaande ontwikkellijn van 4-16 jaar te realiseren. Hiervoor is in januari een eerste bijeenkomst geweest. Een uit de teams geformeerde werkgroep gaat zich hier de komende tijd mee bezighouden.

Kinder- en peuteropvang

In januari vond er een gesprek plaats tussen de gemeente, Stichting Kinderopvang Friesland, bestuur en directie van de basisschool en de medewerkers van de peuteropvang/kinderopvang. Hierbij is afgesproken dat, na de zomervakantie, de peuteropvang en de kinderopvang inhoudelijk onder aansturing van de basisschool komen te vallen. Ook dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn en een verdere ontwikkeling van een leer- en ontwikkelcentrum van 0-16 jaar.

Als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn dan houden wij u hiervan op de hoogte.