Openbare orde en veiligheid

Openbare orde is een zeer ruim begrip. Openbare orde verwijst naar de wettelijke orde die door de staat moet worden georganiseerd. Openbare orde en veiligheid vallen dan ook nauw samen in de dagelijkse gang van zaken.

                  
Klachten

Klachten over straatverlichting, loszittende tegels of te laaghangend groen kunt u bij de receptie melden (0519) 53 5050.       

Algemene plaatselijke verordening

In 2009 is een Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. De gemeente Schiermonnikoog heeft regelmatig overleg over openbare orde en recreatieoverlast met iedereen die hierbij betrokken is, te weten de politie, horeca, groepsaccommodaties en justitie. Over het beheer en het handhaven van regels heeft de gemeente overleg met Rijkswaterstaat, het Wetterskip, Natuurmonumenten en de politie.       

Veiligheid

Politie Fryslân

Brandweer

GGD