Participatiewet

Het doel van deze wet is onder meer om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Mensen worden beoordeeld op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. Lees meer over de participatiewet op de website van de Rijksoverheid.

De gemeenten in onze regio trekken in de voorbereidings- en ontwikkelfase samen op. De Participatiewet lijkt in hoofdlijnen erg op de Wet werken naar vermogen, waarvan de ontwikkelfase medio 2012 is afgerond. Hoewel nog veel onduidelijk is rond de Participatiewet hebben gemeenten afgesproken dat ze de uitvoering zelf oppakken. Wel is er op regionaal niveau de afstemming van de Participatiewet met de beide andere Transities vanuit de visie één gezin, één plan, één regisseur.