Proces en archief

Het proces van de herziening van het Bestemmingsplan Dorp doorloopt de volgende stappen:

Voorbereiding                                   Bijbehorende stukken
Besluit tot herziening Gemeenteraad

Afgerond (juni 2017)

Voorstel,  besluit en bijlagen raad
Besluit tot vaststelling thema's Gemeenteraad Afgerond (okt 2017) Voorstel, besluit en bijlagen raad
Bewonersbijeenkomsten Inwoners Afgerond (feb 2018) Presentatie en verslag
Nota van Uitgangspunten
Opstellen concept Nota van Uitgangspunten College Afgerond
Informeren concept Nota van Uitgangspunten Gemeenteraad Afgerond
Informeren concept Nota van Uitgangspunten Inwoners Afgerond Uitnodiging bewonersdag en samenvatting NvU.
.Inspraak Inwoners Afgerond Conceptnota van uitgangspunten
Vaststellen Nota van Uitgangspunten Gemeenteraad Afgerond (juni 2019)

Voorstel, besluit en bijlagen. (doorverwijzing naar raadsvergadering (inclusief vergaderstukken) 18 juni 2019 (agendapunt 11).

Opstellen bestemmingsplan
Voorbereiding Voorontwerp Bestemmingsplan College Afgerond
Informeren gemeenteraad College / Gemeenteraad Afgerond (aug 2021) Voorstel, besluit en bijlagen. (doorverwijzing naar raadsvergadering (inclusief vergaderstukken) 17 augustus 2021 (agendapunt 7).
Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage College

Afgerond (sep 2021)

Inspraak Inwoners

Afgerond

(3 sept - 15 okt 2021)

Blokkenschema belangrijkste thema's.

Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VO01.

Bekendmaking

Verwerken reacties College

Afgerond

(okt / nov 2021)

Voorstel, besluit en bijlagen (link verwijst naar de raadsvergadering van dinsdag 16 november 2021, agendapunt 7)

Ter inzage legging ontwerp Bestemmingsplan College/gemeenteraad

Afgerond

(dec '21 / jan '22)

Besluit ter inzage legging en onderliggende vergaderstukken (de link vergaderstukken verwijst naar de raadsvergadering van 16 november 2021, agendapunt 7)

Blokkenschema belangrijkste thema's

Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog - Dorp”

Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl en zoek op plannummer: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-ON01

Verwerken zienswijzen College

Afgerond 

(februari 2022)

Zienswijzenota (link verwijst naar de raadsvergadering van 15 februari 2022, agendapunt 7)
Vaststelling Bestemmingsplan Gemeenteraad

Afgerond

(februari 2022)

Voorstel, besluit en bijlagen (link verwijst naar de raadsvergadering van 15 februari 2022, agendapunt 7)

Blokkenschema belangrijkste thema's

Beroep
Beroepstermijn Inwoners 7 maart - 18 april 2022

Het plan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies voor ‘plan zoeken’, dan het tabblad ‘plannaam of -nummer’ en vul hier het volgende nummer in: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VG01.

Behandeling beroep Raad van State