Proces en archief

Het proces van de herziening van het Bestemmingsplan Dorp doorloopt de volgende stappen:

Voorbereiding                                   Bijbehorende stukken
Besluit tot herziening Gemeenteraad Afgerond Voorstel,  besluit en bijlagen raad
Besluit tot vaststelling thema's Gemeenteraad Afgerond Voorstel, besluit en bijlagen raad
Bewonersbijeenkomsten Inwoners Afgerond Presentatie en verslag
Nota van Uitgangspunten
Opstellen concept Nota van Uitgangspunten College Afgerond
Informeren concept Nota van Uitgangspunten Gemeenteraad Afgerond
Informeren concept Nota van Uitgangspunten Inwoners Afgerond Uitnodiging bewonersdag en samenvatting NvU.
.Inspraak Inwoners Afgerond Conceptnota van uitgangspunten
Vaststellen Nota van Uitgangspunten Gemeenteraad Afgerond Voorstel, besluit en bijlage1 (NvU) en bijlage 2 (reactienota) raad.
Opstellen bestemmingsplan
Voorbereiding Voorontwerp Bestemmingsplan College
Vooroverleg Bestemmingsplan + ter inzage College
Inspraak Inwoners
Verwerken reacties College
Ter inzage legging ontwerp Bestemmingsplan College/gemeenteraad
Verwerken zienswijzen College
Vaststelling Bestemmingsplan Gemeenteraad
Beroep
Beroepstermijn Inwoners
Behandeling beroep Raad van State