Proces en archief

Het proces voor nieuwbouw van woningen doorloopt de volgende stappen:

                  Bijbehorende stukken 
Voorbereiding
Woonvisie 2017 Gemeenteraad Afgerond
23 mei 2017   
Voorstel, besluit en bijlagen:
-Woonanalyse Schiermonnikoog 2017+
-Begrippenlijst 
-Toelichting behorend bij het raadsvoorstel Woonvisie 2017+
In het archief van de raad van 23 mei 2017 kunt u meer bijlagen bekijken. 
Woningbouwprogramma 2018-2023 Gemeenteraad 
 
Afgerond
13 maart 2018
Voorstel, besluit en bijlagen:
-Woningbouwprogramma 2018-2023. In het archief van de raad van 13 maart 2018 kunt u meer bijlagen bekijken. 
Openen grondexploitatie Woningbouw Oost Gemeenteraad Afgerond
19 mei 2020
Raadsvoorstel en -besluit. In het archief van de raad van 19 mei 2020 kunt u meer bijlagen bekijken.
Opstellen bestemmingsplan
Opstellen voorontwerp bestemmingsplan College Afgerond Voorontwerp Bestemmingsplan 
Ter inzage legging Voorontwerp Bestemmingsplan College 28 augustus t/m 2 oktober 2020 Publicatie
Verwerking reacties en opstellen ontwerp bestemmingsplan College Oktober 2020
Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan Gemeenteraad November 2020
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan College November/december 2020
Verwerking zienswijzen College Januari 2021
Vaststelling bestemmingsplan Gemeenteraad Februari 2021
Realisatie