Proces en archief

Het proces voor nieuwbouw van woningen doorloopt de volgende stappen:

                  Bijbehorende stukken 
Voorbereiding
Woonvisie 2017 Gemeenteraad Afgerond
23 mei 2017   
Voorstel, besluit en bijlagen:
-Woonanalyse Schiermonnikoog 2017+
-Begrippenlijst 
-Toelichting behorend bij het raadsvoorstel Woonvisie 2017+
In het archief van de raad van 23 mei 2017 kunt u meer bijlagen bekijken. 
Woningbouwprogramma 2018-2023 Gemeenteraad 
 
Afgerond
13 maart 2018
Voorstel, besluit en bijlagen:
-Woningbouwprogramma 2018-2023. In het archief van de raad van 13 maart 2018 kunt u meer bijlagen bekijken. 
Openen grondexploitatie Woningbouw Oost Gemeenteraad Afgerond
19 mei 2020
Raadsvoorstel en -besluit. In het archief van de raad van 19 mei 2020 kunt u meer bijlagen bekijken.
Opstellen bestemmingsplan
Opstellen voorontwerp bestemmingsplan College Afgerond Voorontwerp Bestemmingsplan 
Ter inzage legging Voorontwerp Bestemmingsplan College Afgerond Publicatie
Verwerking reacties en opstellen ontwerp bestemmingsplan College Afgerond
Ontwerp bestemmingsplan Gemeenteraad Informeren Raadsbrief 18 december 2020
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan College Afgerond Publicatie en stukken ontwerp bestemmingsplan
Verwerking zienswijzen College Afgerond 
Vaststelling bestemmingsplan Gemeenteraad Afgerond  Stukken raadsvergadering 18 mei 2021
Realisatie
Voorbereiding Juni 2021
Palen en fundering September 2021
Casco's (skelet van de woning) November 2021

Korte film over de bouw van de woningen (een film van WoonFriesland)

Afbouw Januari 2022 Verhuurbrochure (brochure WoonFriesland) 
Oplevering Februari 2022

Wat is nu actueel? Klik hier.